Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-17 08:32:03

MenuCard AB: Avtal med MobilePay

MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag, den 17 oktober 2018, beslut och avtal om att införliva den ledande danska mobila betalningslösningen, MobilePay, i MenuCard-plattformen. MobilePay används av cirka 3,8 miljoner danskar (65% av alla danskar). Detta utgör ytterligare en kvalitetsstämpel för MenuCard och gör det också lättare och ännu bekvämare att använda MenuCard.

Genom att lägga till alternativet att betala med MobilePay i MenuCard-appen är det inte längre ett villkor för att anmäla sig till MenuCard att användaren registrerar ett eller flera betalkort (t.ex. Dankort) eller kreditkort. Integrationen av MobilePay till MenuCard-tjänsten kommer att äga rum före jul 2018 och kommer att marknadsföras i ett antal kampanjer i början av det nya året.

En mycket stor del av a) de över 500 000 anställda i MenuCards partnerföretag och b) 1,8 miljoner medlemmar i Club Matas är aktiva användare av MobilePay. Detta innebär att detta initiativ är relevant och värdefullt för praktiskt taget alla de cirka 2 miljoner människor som har potentiell tillgång till MenuCard.

I kombination med MenuTickets, som meddelades i förra veckan, och andra initiativ som kommer att meddelas, förväntas att denna extra användarvänlighet kommer att bidra till fortsatt stark tillväxt i antalet registrerade medlemmar och intäkter från ett ökande antal transaktioner.

Sist men inte minst kommer det nya alternativet att använda MobilePay inom MenuCard-plattformen också att läggas till i MenuCards partnerprogram med Club Matas. De 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas är motiverade av erbjudanden, rabatter och medlemsförmåner, för enkel användning. Det är dock tydligt att medlemmarna i Club Matas är mindre beredda att registrera privata betalkort i en app från tredje part, till exempel MenuCard. Som ett resultat har MenuCard hittills minskat sin marknadsföring av lösningen och endast cirka 5 000 medlemmar i Club Matas har anmält sig till dags datum. Med MobilePay-initiativet och andra Club Matas-specifika MenuCard-fördelar som ska släppas inom en snar framtid kommer grunden för en förnyad marknadsföringsinsats att vara på plats. Information om detta initiativ kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Kim Lykke Sommer kommenterar: “Hittills har vi sett att privatanvändning av MenuCard-konton står för det större antalet våra transaktioner och även de flesta av MenuCards restaurangintäkter. Jag förväntar mig att den privata användningen av vår tjänst skulle kunna mycket högre om registrering av ett personligt betalkort inte var ett villkor. Genom att lägga till MobilePay tar vi ytterligare ett viktigt steg i vår resa för att inte bara tillhandahålla en värdefull tjänst utan också förbättra användarvänligheten till vår nuvarande potential på cirka 2 miljoner danskar. Det är svårt att säga exakt vilken effekt som detta kommer ha för vår tjänst, men det vi kan säga är att vi hittills endast har realiserat en liten andel av vår potential och med detta initiativ är vi ännu bättre positionerade för att ta en större marknadsandel. I samband med införandet av detta tillägg till MenuCard-tjänsten före jul 2018 planerar vi att göra en stor marknadsföringsinsats i början av 2019. Jag förväntar mig att - tillsammans med andra stora initiativ – kommer detta att medföra en signifikant ökning av användarregistrering och efterföljande användning av vår service.”


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@menucard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018.


MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto.Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB