Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-17 15:00:54

MedicPen AB: TIM-kommunerna i Danmark har publicerat nyhetsbrev

TIM-kommunerna har publicerat ett nyhetsbrev i vilket man redogör för TIM-projektet där MedicPen ingår tillsammans med tre samarbetspartners. TIM står för ”Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering” och är ett samarbete mellan nio kommuner på Nordjylland.

Nyhetsbrevet kan läsas här: https://velfaerdsteknologi.hjoerring.dk/media/30875/nyhedsbrev-tim-oktober-2018.pdf

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB