Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-22 08:57:41

MedicPen AB: MedicPens VD har förvärvat teckningsrätter

MedicPens VD, Fredrik Westman, har förvärvat 1 550 000 teckningsrätter.  

MedicPens VD, Fredrik Westman, har privat och via närstående förvärvat 1 550 000 teckningsrätter vilket motsvarar 775 000 aktier till ett värde av cirka 270 000 kronor när teckningsrätterna omvandlas till aktier. Därutöver har Westman för avsikt att nyttja cirka 100 000 tilldelade teckningsrätter via sitt företag.

MedicPen genomför för närvarande en nyemission och teckningsperioden pågår fram till fredagen den 26 oktober 2018. Emissionsbeloppet uppgår till cirka 19,7 miljoner kronor med möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption vid fulltecknad emission som uppgår till cirka 3 miljoner kronor. Teckningskursen uppgår till 0,35 kronor per aktie.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB