Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-22 14:37:05

MedicPen AB: MedicPen förbereder volymproduktion

MedicPen har tillsammans med Zenit Design tagit fram en koncept-Medimi®Smart för volymproduktion. Som ett resultat sänks produktionskostnaden och Medimi®Smart blir ännu mer användarvänlig för patienten.

MedicPen har tillsammans med Zenit Design Group AB tagit fram en koncept-Medimi®Smart där yttre förändringar har genomförts. Bland annat har antalet komponenter på utsidan reducerats och designats på ett sätt som sänker produktionskostnaden i jämförelse med idag. Samtidigt överväger vi ytterligare förändringar i syfte att sänka produktionskostnaden och erbjuda en mer användarvänlig produkt, bland annat större pekskärm och integrerad medicinkopp.

-        Vi har nu tagit ett viktigt steg framåt i och med att MedimiSmart om några månader kan produceras i större mängd till avsevärt lägre kostnad. Vi har därmed möjlighet att möta efterfrågan från såväl TIM-kommunerna som andra kommuner och regioner samtidigt som vi kan säkerställa bättre marginaler.

I nästa steg kommer bolaget att presentera konceptet för danska kommuner i syfte att inhämta synpunkter och därefter genomföra eventuella förändringar i konceptet. Bolaget bedömer att en Medimi®Smart anpassad för volymproduktion kan vara klar under andra kvartalet 2019.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB