Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-23 08:30:00

ahaWorld AB: Omräkning av teckningsoptioner (TO2) med anledning av företrädesemission i ahaWorld AB

Med anledning av företrädesemissionen i ahaWorld AB (”Bolaget”) har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2017/2019 TO2 avseende teckningskurs och antal aktier. Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen 2,55 SEK per aktie och det nya antalet aktier är 1,29 st per teckningsoption. 

Vid fullt utnyttjande av TO2 enligt de nya villkoren ökar antalet aktier med 963 577 st (746 959) och aktiekapitalet ökar med 105 993 SEK (82 165,49). Vid fullt utnyttjande kommer utspädningseffekten att vara maximalt 2,25 % (4,25%) av det totala antalet aktier och röster i bolaget och bolaget kommer att tillföras 2 457 122 SEK.

Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade. För fullständiga villkor se bifogad pdf.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB