Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-30 11:32:57

MenuCard AB: Snabb tillväxt pekar mot break-even under 2019

MenuCard AB (“MenuCard”) meddelar idag om signifikant framgång som tillsammans med en rad planerade aktiviteter och en planerad ökning av marginalen per transaktion (detaljer meddelas i ett senare skede) innebär att styrelsen bekräftar sin plan om att nå break-even på månadsbasis under 2019:

  • Transaktioner: Antal transaktioner per vecka har nu nått 1 100, 10 % över rekordet av 1 000 veckotransaktioner som meddelades i ett separat pressmeddelande för bara två veckor sedan.
  • Besparingar: Bespararingar gjorda av bolagets användare nu överskrider 5 MDKK (ca. 7 MSEK) på årsbasis, baserat på de senaste veckornas användning av MenuCard. Vid motsvarande period i oktober 2017 uppgick de årliga besparingarna till cirka 1,6 MDKK (2,2 MSEK). Detta motsvarar en årlig tillväxt avseende denna nyckelparameter om över 200 %.
  • Restaurangomsättning: Bruttointäkterna på restauranger (före rabatt) har uppnått en årlig nivå om cirka 35 MDKK (nära 50mSEK). Detta innebär en tillväxt i bruttointäkter på mer än 400 % sedan noteringsemissionen i februari 2017.
  • Omsättning för MenuCard: MenuCards egna månatliga intäkter har i oktober 2018 växt till nära 100 000 DKK (135 000 SEK) i den här månaden (oktober 2018). Detta innebär en tillväxt om mer än 200 % i förhållande till oktober 2017.

Den nuvarande tillväxten bidrar till att öka det positiva momentet med ett ökat inflöde av företag, restauranger och användare som önskar dra nytta av MenuCard:

  • MenuCard-bolag: Nu finns cirka 330 företag (tidigare rapporterades fler än 200).
  • Restauranger: Det tillkommer i dagsläget tio eller fler nya restauranger varje månad till den nuvarande summan av mer än 600 MenuCard-restauranger.
  • Användare: Fler än 500 nya användare har anslutit sig till MenuCard varje vecka under hela 2018 och det totala antalet användare uppgår nu till över 42 000. Med anledning därav förväntar sig MenuCard att nå målet att ha 50 000 användare runt slutet av 2018.

Kim Lykke Sommer kommenterar: “Det har inte alltid varit lätt att leda MenuCard genom tuffa tider. Vi har haft ögonblick där toppen av berget, det vill säga kritisk massa i transaktioner och så småningom break-even, verkade långt borta. Detta har förändrats snabbt. Oktober är inte känt för att vara en briljant månad ur ett säsongsperspektiv eftersom restaurangerna normalt har färre besökare eftersom gästerna förbereder sig för jultider. Ur det perspektivet är den senaste tillväxten än mer tillfredsställande. Den nuvarande medvinden innebär också att fler och fler restauranger och ordet sprider sig om vårt serviceutbud, specialerbjudanden med mera. Vi planerar nu ett antal aktiviteter under de kommande månaderna i syfte att bibehålla och ytterligare accelerera tillväxten, inte bara avseende antal transaktioner och bruttointäkter på restauranger, utan även för MenuCard.”


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@menucard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018.


MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB