Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-13 13:48:48

EQL Pharma AB: Clindamycin EQL Pharma godkänt

Läkemedlet Clindamycin EQL Pharma, kapslar 150mg och 300mg, har blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket.

Clindamycin EQL Pharma är ett bakteriehämmande medel (antibiotikum). Clindamycin EQL Pharma används för behandling av bakteriella infektioner i svalget samt i hud och mjukdelar.
Clindamycin EQL Pharma innehåller klindamycin, ett antibiotikum som funnits registrerat i Sverige sedan 1987. Marknaden för klindamycin kapslar är medelstor med ca 17 MSEK i total årlig försäljning i Sverige.

Produkten förväntas lanseras under andra kvartalet, 2019. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 


Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 10 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB