Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-16 08:25:04

MedicPen AB: Dansk nationell TV och radio har publicerat inslag om MedicPens produkt och medicinhanteringssystem

Danska nationella medier publicerade igår kväll och nu på morgonen TV- och radioinslag om det världsunika medicinhanteringssystem som MedicPen tillsammans med tre partners implementerar i kommuner på Nordjylland.

Danmark Radios TV-avisen och nationell radio har igår kväll och under morgonen publicerat inslag om medicinhanteringssystemet som just nu implementeras på Nordjylland. Systemet innebär att kommunernas medicinhantering hanteras av MedicPen och våra samarbetspartners istället för kommunernas hemtjänstpersonal. Målet är ökad effektivitet, ökad följsamhet vad gäller medicinering, minskad felmedicinering och att kommunernas hemtjänst ska ägna sig åt andra viktiga arbetsuppgifter istället för att sköta medicineringen åt företrädesvis äldre multisjuka personer.

En rapport som publicerades 2017 visar att hemtjänstpersonal i Fredericia kommune ägnar halva tiden åt medicinhantering. Därutöver beräknas att 5.000 människor avlider och 100.000 personer årligen läggs in på sjukhus i Danmark på grund av felmedicinering.

I projektet på Nordjylland ingår kommunernas samarbetsorganisation TIM (Totallösning för Innovativ Medicinhantering), danska Digitaliseringsstyrelsen, MedicPen, Falck Danmark, apotek och IT-företaget CareConsult.

TV-inslaget kan ses via länken: https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-11-15-21-29. Inslaget sändes 13 minuter och 55 sekunder in i TV-avisens sändning den 15 november 2018 klockan 21.30.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB