Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-19 15:24:21

MedicPen AB: MedicPens företrädesemission är nu genomförd och registrerad - korrigering av tidigare offentliggjort pressmeddelande beträffande garanternas antal tecknade aktier

MedicPens företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolaget korrigerar tidigare information på grund av felaktig rapportering från förvaltare.

Garanterna fick teckna 9 477 414 aktier, motsvarande cirka 26,7 procent av det totala antalet tecknade aktier och cirka 21 procent av sin garantiförbindelse. Detta innebär att garanterna fick teckna färre aktier i jämförelse med vad som framgick av pressmeddelandet den 31 oktober.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 22 november 2018. BTA omvandlas sedan till aktier vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 28 november 2018. Bolagets BTA och aktier är upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Efter genomförd företrädesemission uppgår antalet aktier till 157 624 012  stycken och aktiekapitalet till 9 851 542,765 kronor. Det innebär att bolaget tillförts ytterligare 45 037 142 aktier i november 2018.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration