Market Notices

Publicerat: 2018-11-19 16:44:45

Spotlight: Marknadsmeddelande 278/18 - Sista dag för handel med BTA i MedicPen AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, MPEN BTA, är den 22 november, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MPEN BTA
ISIN-kod: SE0011751916
Orderboks-ID: 4LTV
CFI: ESNUFR
FISN: MEDICPEN/SH
Sista handelsdag: 22 november, 2018

Stockholm den 19 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB