Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-22 08:30:00

ahaWorld AB: Delårsrapport Q3

Bolagets VD Erik Ahlberg intervjuas av Finwire om kvartalsrapporten och bolagets verksamhet, se den på följande länk, https://youtu.be/UxdP81c_QMc

Erik Ahlberg kommer även att presentera bolagets verksamhet på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e november i sal 1 kl 16:00. Presentationen kommer att sändas live på www.aktiespararna.se/tv/live samt finnas tillgänglig dagen efter på www.aktiespararna.se/tv/evenemang

Delårsperioden 1 januari - 30 september 2018

• Bolaget noterade All Time High under tredje kvartalet för spelinsättningar och NGR (spelöverskott).
• Under de första nio månaderna av året har spelöverskottet ökat med 23 % jämfört med samma period föregående år.
• Under det tredje kvartalet ökade spelöverskottet med 71 % jämfört med samma period föregående år.
• MoboCasino stod för den största ökningen av spelöverskottet i augusti och september. Under dessa månader var MoboCasino bolagets enskilt största varumärke.
• Under kvartalet har bolaget påbörjat sin satsning på marknadsföring för MoboCasino vilket resulterade i att MoboCasino ökade sitt spelöverskott med 823 % (2 075 KSEK) och spelinsättningar med 1149 % (6 775 KSEK) jämfört med samma period föregående år.
• Bolaget redovisar en lägre EBITDA för tredje kvartalet samt 1 januari-30 september jämfört med föregående år. Orsaken till detta är främst att bolaget har påbörjat en anpassning och utveckling av organisationen för att bättre motsvara de planer och framtidsutsikter bolaget har samt för att på sikt ytterligare sänka kostnaderna. De fulla effekterna i organisationen och på kostnadssidan kommer att synas redan tidigt nästa år.
• I och med den positiva effekten i MoboCasino har bolaget ökat sina marknadsföringsinvesteringar.

Väsentliga händelser under perioden: 

• En ”re-design” av varumärket MoboCasino har genomförts.
• Bolaget lanserar MoboCasino med ”Pay&Play” i Tyskland.
• Ett antal nyckelrekryteringar har gjorts.
• Bolaget har verkställt ett program kring kostnadskontroll av befintlig organisation, externa konsulter och underhåll.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

• Bolaget har lämnat in en komplett ansökan om spellicens i Sverige.
• En ny strategi för varumärket SwedenCasino har tagits fram och planeras att lanseras i Q4. Den nya strategin inkluderar ny design och ny funktionalitet med ”pay and play”.

VD har ordet

Q3 – Vändningen med All Time High

Satsningar på produkt och marknadsföring har givit förutsättningar för att väsentligt öka våra spelintäkter. Försäljningen ökade kraftigt under Q3 då bolaget lanserade ett nytt MoboCasino. Spelarinsättningar ökade med 1 149 % och NGR (spelöverskott) med över 823 % inom Mobocasino. Det är ett exceptionellt mottagande och bygger på enkelhet och snabbhet med Pay and Play samt nytt lojalitetsprogram. Under Q3 har vi sett över alla tredjepartsrelationer och kraftigt förändrat vår kostnadsmassa samtidigt som vi rationaliserat och förändrat organisationen med rekryteringar och avvecklingar för att anpassa organisationen till en betydligt mer snabbrörlig uppställning. Ett antal nyckelrekryteringar har gjorts med erfarenhet från starka varumärken som har byggts under liknande förutsättningar med begränsade finansiella förutsättningar som fodrar att varje insats måste lyckas och få gynnsam effekt kortsiktigt.

 MoboCasino och våra andra varumärken

 Nu när spelarinsättningar och NGR ökar så kraftigt är det viktigt att fortsätta och intensifiera arbetet med produkter och varumärken. Vi har med erfarenheter från MoboCasino valt att gå vidare och göra en liknande förändring med SwedenCasino. Vi kommer lägga till Pay and Play även på SwedenCasino som är det varumärke som redan sen tidigare har den största geografiska spridningen utanför Sverige. En ”re-design” av det varumärket är logiskt och verkligt intressant. Lanseringen av det nya SwedenCasino planeras ske under Q4 2018.

 Kostnadskontroll

 Sen tidigare har vi dragit ner kostnader i externa konsulter och underhåll. Det är en naturlig utveckling och vi bedömer att det inte tillför någon risk i vår redan etablerade affär. Vi har ansökt om licens för den svenska marknaden och ser att vi har den processen under kontroll. Vi har licenser i andra marknader dels direkt för bingo på Malta, dels genom vår plattformsleverantör för casino, i Malta, UK, Rumänien och under Q4 även Danmark.

 Internationell tillväxt

 Vi har fortsatt att satsa på internationella samarbeten för att också växa på andra marknader än den svenska. Spelandet skiljer sig mellan olika lokala marknader både vad gäller kommersiella regler och förutsättningar men även avseende preferenser i spel och tonalitet. Vi anser därför att det är viktigt att göra rätt anpassningar i produkt och kommunikation för att vara konkurrenskraftig i varje marknad samtidigt som vi kan bibehålla skalfördelar i grunden. Våra partners är därför en viktig förutsättning för att snabbt öka tillväxten geografiskt med bibehållen lönsamhet. Vi har här en stor fördel av en strategi som bygger på fler varumärken där de kan ges olika prägel och i sig anpassas på olika sätt för de lokala förutsättningarna.

 Marknadsföring och affiliation

 Tredjeparts relationer i Affiliate-marknadsföring gör att vi kan dra nytta av andras satsningar på att ranka högt på Google och andra sökmotorer för relevanta sökord. Det är ett arbete vi själva också satsar på men det är en för oss tydlig strategi att arbeta i nära samarbete med tredje part för att kunna lära oss vad som konverterar bäst och vilka kanaler vi får bäst genomslag i.

 Casino vs bingo

 Casino är nu större än bingo för oss och tillväxten är avsevärt större i casino än bingo. Det finns en traditionellt stor överlappning mellan bingo och casino. Därför erbjuder vi även casino till våra bingospelare. Fördelningen är ca 50/50 på bingo-sajten, ahaBingo.

 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

 

Om ahaWorld AB

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.comhttps://m.youtube.com/channel/UCQgZazQ3qf74y9dpAkXQ6Pw

Se hela rapporten som bifogad pdf

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB