Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-23 09:00:00

MenuCard AB: Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30 MenuCard AB¦559046-2759

Väsentliga publicerade händelser under tredje kvartalet 2018

 • Den 31 augusti publicerade MenuCard halvårsrapport för 2018 och meddelade i samband med detta en justering avseende målsättning om break-even, från år 2018 till år 2019.
 • Den 4 september meddelande MenuCard att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det danska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring (”Gjensidige”), gällande att utvalda kunder hos Gjensidige erbjuds möjlighet att använda MenuCard som en del av Gjensidiges fördelsprogram.
 • Den 6 september meddelade MenuCard att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S (”Tryg”), avseende att kunder med hundförsäkring i Tryg erbjuds möjlighet att använda MenuCard som en del av appen ”Tryg Pote”.
 • Den 13 september meddelade MenuCard att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Vivaldi Gruppen A/S som driver den danska cafékedjan Café Vivaldi (”Café Vivaldi”), gällande att samtliga av kedjans caféer ska ingå i MenuCard-systemet.

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed delårsrapport för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2018.

Med ”MenuCard AB” eller ”Bolaget” avses MenuCard AB med org.nr. 559046-2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuCard ApS” avser MenuCard ApS med CVR nr 33784872 beläget i Valby i Danmark. Med ”MenuCard” avses koncernen. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Sammanfattning av delårsrapport

Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, koncernens moderbolag, inleddes den 8 januari 2016. Siffror inom parentes avser jämförande siffror från motsvarande period under föregående år.

2018-07-01 – 2018-09-30 (tredje kvartalet, koncern)

 •  Koncernens nettoomsättning* uppgick till 277.815 (129.546) SEK. 

 •  Koncernens totala omsättning uppgick till 277.876 (219.607) SEK

 •  Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2.740.795 (-2.309.427) SEK.

 •  Koncernens kassa och bank uppgick till 1.256.867 (1.485.948) SEK.

 •  Koncernens resultat per aktie** uppgick till -0,25 (– 0,28) SEK.

 •  Soliditeten*** uppgick till -174% (20) %.

2018-01-01 – 2018-09-30 (nio månader, koncern)

 •  Koncernens nettoomsättning* uppgick till 743.256 (335.788) SEK.

 •  Koncernens totala omsättning uppgick till 750.442 (627.429) SEK.

 •  Koncernens resultat efter skatt uppgick till -9.697.690 (-5.858.704) SEK.

 •  Koncernens kassa och bank uppgick till 1.256.867 (1.485.948) SEK.

 •  Koncernens resultat per aktie** uppgick till -0,87 (-0,72) SEK.

* Koncernens nettoomsättning är provisionsintäkter, som genereras från koncernens primära aktivitet. Övriga intäkter härstammar primärt från Eatcard-aktiviteterna som upphörde under Q3 2017 

**Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal registrerade aktier under tredje kvartalet 2018 samt de första nio månaderna uppgick till 11.099.347. Per den 30 september 2018 uppgick totalt antal registrerade aktier till 11.099.347.

***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Om konvertibel skuld konverteras kommer soliditeten vara -39%.


Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlights Stock Markets respektive hemsidor.För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/


MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen ugentligt . MenuCard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB