Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-03 09:38:56

EQL Pharma AB: EQL Pharma - sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) den 5 december 2018

Företrädesemissionen som genomfördes under oktober och november 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med EQL Pharma BTA (betalda tecknade aktier) är den 5 december 2018 och stoppdagen den 7 december 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 11 december 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 307 862,45 kronor fördelat på 29 063 610 aktier.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB var legal rådgivare för EQL Pharma i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018.Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 10 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB