Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-05 14:27:28

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

Uppskalningen i Danmark i intensivt skede. Goda förhoppningar om att starta projekt i Sverige under 2019.

Danmark

Vårt projekt i TIM-kommunerna på Nordjylland i Danmark befinner sig i ett intensiv skede i takt med att uppskalningen pågår för fullt. Samarbetet fungerar bra och det råder en mycket positiv anda. I och med detta har vi passerat en viktig milstolpe vilket innebär att de två första utbetalningarna kommer att ske till MedicPen.

Mot bakgrund av att samarbetsprojektet löper på väl och Medimi®Smart dispenserar som förväntat kan vi på mycket goda grunder anta att cirka 100 Medimi®Smart kommer att vara i drift hemma hos patienter i början av 2019. Dessa kommer att generera intäkter från och med sommaren 2019.

Kommunernas evalueringsprocess kommer att starta i början av sommaren 2019 och avslutas

i september samma år. Bedömningen är att evalueringsrapporten kommer att ge goda förutsättningar att analysera potentialen för Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet på den danska marknaden.

Den 15 november sändes ett TV-inslag i det danska nyhetsprogrammet TV-Avisen och dagen därpå sändes ett radioinslag i nationell radio. Inslagen ledde i sin tur till en rad publicerade artiklar i såväl dags- som fackpress. En konsekvens av de publicerade TV-, radioinslagen och artiklarna är att en rad kommuner kontaktat MedicPens och CareConsults konsortium MedicCare. Vår bedömning är att publiciteten i kombination med resultaten från testerna på Nordjylland kan skynda på starten av fler upphandlingar av medicinhanteringssystemet i Danmark.

Sverige

I och med att uppskalningsprocessen löper på i Danmark kan bolaget i allt större utsträckning fokusera på Sverige. Vi kommer därför att intensifiera våra insatser och har goda förhoppningar om att starta ett projekt under första halvåret 2019.

USA

Arbetet med att marknadsföra Medimi®Smart i USA fortgår tillsammans med vår samarbetspartner. Med tanke på att det är mycket kostsamt att introducera medicintekniska produkter i USA så kommer MedicPen att vara varsamma med insatser tills vi upplever ett konkret intresse från en presumtiv partner eller kund. Bedömningen att USA kan komma att bli en mycket viktig marknad för företaget kvarstår.

Internt

Arbetet internt i MedicPen löper på väl och mycket fokus ägnas åt uppgifter som rör produktion, logistik samt mindre förändringar av Medimi®Smart i syfte att ytterligare förbättra precisionen. Mycket av arbetet syftar till att förbereda bolaget för ytterligare uppskalning i Nordjylland efter sommaren 2019, men även till att kunna möta förfrågan från fler kommuner och regioner. Vi bedömer nämligen att bolaget med mycket stor sannolikhet kommer att leverera ytterligare Medimi®Smart till minst en kommun eller region i Danmark samt leverera till ett projekt i Sverige under 2019. Sammantaget ställer detta stora krav på bolaget, nämligen att växa på ett sätt som inte äventyrar kvaliteten och därmed minimera riskerna för bolaget och våra aktieägare.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB