Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-10 09:46:27

Medfield Diagnostics AB: Företrädesemission 10 DEC 2018-9 JAN 2019


Medfield Diagnostics AB offentliggör härmed emissionsmemorandum för företrädesemission 10 december 2018 till 9 januari 2019. Informationsmemorandum presenteras i sin helhet, tillsammans med anmälningssedlar, på hemsidorna www.medfielddiagnostics.com, www.spotlightstockmarket.com samt www.aqurat.se

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com eller Aqurat Fondkommission AB på info@aqurat.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group