Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-13 12:22:05

MenuCard AB: Fortsatt tillväxt

MenuCard AB (“MenuCard”) meddelar idag om fortsatt tillväxt och en markant ökad volym av MenuCard-transaktioner på de anslutna restaurangerna. Samtidigt meddelar MenuCard att flera av de initiativ som bolaget tidigare rapporterat om är redo för lansering i början av år 2019.

Fler transaktioner: Den första anslutna restaurangen har nu uppnått 1 000 MenuCard-transaktioner på ett år och härutöver har omkring 50 restauranger nu minst ett MenuCard-besök per dag. I genomsnitt emottar cirka 40 procent av alla MenuCard-restaurangerna transaktioner varje dag. Fler och fler restauranger ser enligt styrelsen MenuCard som en viktig partner och varumärkeskännedomen om MenuCard i marknaden och bland restaurangpersonal är nu på en hög nivå, innebärande att betalning med MenuCard i stigande grad är problemfritt och högt ansett. Som ett resultat av ovan förväntar sig styrelsen i MenuCard att bolaget når över 5 000 transaktioner på en månad för första gången i december 2018.

Ökad eventomsättning: Samtidigt med en ökande mängd transaktioner har det skett en markant tillväxt i omsättningen från olika typer av evenemang. Denna nådde över 500 000 DKK före rabatter i november 2018. Detta är signifikant för bolaget eftersom eventomsättning är mer lönsam för MenuCard (upp till 20 procents provision) och samtidigt mycket attraktiv för restaurangägare som kan säkra en fylld restaurang, ofta på tidiga dagar i veckan.

Ökad omsättning för MenuCard: Den ökade omsättningen på restaurangerna, både från transaktioner och evenemang betyder samtidigt att MenuCards egen nettoomsättning fortsätter med att öka till cirka 120 000 DKK per månad.

Fler användare: Samtidigt med den ökade aktiviteten på restaurangerna upplever MenuCard fortsatt tillväxt i antalet nya medlemmar. Det tillkommer nu cirka 100 nya medlemmar per dag och det samlade antalet nedladdningar av appen förväntas nå 50 000 i början av 2019.

Parallellt med säkringen av fortsatt signifikant tillväxt i aktiviteterna meddelar MenuCard nu att flera av de tidigare rapporterade initiativen är redo för lansering i början av år 2019. Detta inkluderar:

Bonus: En ny, uppdaterad app, som betyder att en del av användarnas besparingar framöver kan ackumuleras som bonus, istället för kontant utbetalning som rabatter. Besparingar som ackumuleras som bonus kan därefter nyttjas som betalning på användarens nästkommande restaurangbesök. Detta förväntas öka lojaliteten och utgör ett incitament för användaren att fortsätta nyttja MenuCard.

Club Matas med MobilePay: Det tidigare meddelade avtalet med MobilePay går live i MenuCards Club Matas-app innan jul, vilket innebär att man som Club Matas-medlem inte längre behöver registrera sitt betalkort för att kunna nyttja MenuCard. Detta har tidigare varit en barriär för Club Matas-medlemmar och den nya version av appen med MobilePay kommer att utgöra en grund för re-lansering i början av 2019 för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar: “Det är glädjande att den positiva utvecklingen för MenuCard fortsätter här mot slutet av året. Samtidigt ser jag fram mot 2019 och mot lanseringen av en rad initiativ, som jag bedömer kommer stärka utvecklingen ytterligare.”


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@menucard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018.


MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB