Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-19 16:23:07

EQL Pharma AB: Pregabalin EQL Pharma godkänt

Läkemedlet Pregabalin EQL Pharma har idag blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket.

Pregabalin EQL Pharma tillhör en läkemedelsgrupp som används för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Marknaden för pregabalin i Sverige är stor med ett årligt värde på ca 225 miljoner kronor och utgörs i dagsläget, exklusive parallellhandlare, av originalet Lyrica© från Pfizer och generika från ytterligare sex företag.

Pregabalin EQL Pharma beräknas lanseras under kvartal två 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 


Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 10 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB