Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-02 10:12:14

Medfield Diagnostics AB: Framgångsrikt år 2018

Medfield diagnostics sammanfattar året 2018

Medfield Diagnostics AB meddelar att alla väsentliga mål har uppnåtts under 2018. Följande redovisning ger en sammanfattning:

Januari

Marknaden i Kina utvärderas genom besök i Peking och Shanghai.

Medfield presenterar på seminariet ”Framtidens Sjukvård” i Göteborg.

Norsk Luftambulans meddelar att MD100 tillåts transporteras i helikopter.

Februari

Medfield besöker Cambridge i England och utvärderar potentiellt samarbete.

Mars

Medfield skriver avtal med Intertek om att CE-certifiera MD100 mot ambulansstandard IEC 60601-1-12.

Strokestudien MODS startar i Stavanger och Bergen.

April

Strokestudien på HMRI startar i Australien.

Maj

Studie med friska frivilliga personer inleds (MF05) för att förbättra algoritmutvecklingen.

Strokekongressen ESOC genomförs i Göteborg.

Medfield presenteras i AffärsVärlden.

Juni

Medfield bildar ett dotterbolag i Kina.

September

Medfield tar emot besök från Kina för djupare samtal om marknadsetablering.

Medfield skriver samarbetsavtal med Stavanger Universitetssjukhus för ytterligare utveckling av blödningsdetektion.

Oktober

Medfield demonstrerar MD100 i fältsjukhusmiljö på Försvarsmaktens Sjukvårdscentrum i Göteborg.

Medfield demonstrerar MD100 på Defence Tech Connect i TAMPA Florida.

November

Equinor investerar 10 MSEK i Medfield och redovisar öppet sitt intresse av att implementera mikrovågstekniken i sin verksamhet.

Medfield presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg.

Vinnovaprojektet ”Pre-Test” beviljas finansiellt stöd.

December 

Medfield påbörjar företrädesemission (avslutas 9 januari 2019)

Medfield etablerar samarbete med Air Ambulance service Kent Surray and Sussex för kliniska studier studier i England.

Möjlighet finns att teckna sig i företrädesemissionen med teckningsrätter eller utan teckningsrätter. Vid teckning utan teckningsrätter använder ni anmälningssedel på www.aqurat.se. För teckning med innehav av teckningsrätter ber vi er använda de dokument ni fått från er bank.

För detaljer se IM och VD-brev på hemsidan www.medfielddiagnostics.com

Följ oss gärna på www.medfielddiagnostics.com

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB