Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-22 11:07:28

MedicPen AB: MedicPen undertecknar Letter of Intent med Telenta - deltar gemensamt på MVTe-mässan i Kista

MedicPen har undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. Avsikten är att senast utgången av Q1 2019 ingå ett långsiktigt avtal mellan parterna. Genom samarbetet kan bolagen dra nytta av MedicPens innovativa läkemedelsdispenser Medimi®Smart och Telentas kundbas. Bolagen kommer gemensamt att marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari 2019.

Telenta erbjuder produkter och tjänster till vård- och omsorgsgivare i Sverige som möjliggör kommunikation mellan fysiska produkter och larmsystem. MedicPen kan erbjuda en unik läkemedelsdispenser vilken kan kopplas ihop med Telentas system. Syftet med samarbetet är att erbjuda svenska kommuner och privata vårdföretag ett unikt medicinhanteringssystem, en IoT-lösning, genom att sammanlänka Telentas teknologi med MedicPens Medimi®Smart.

För MedicPen innebär ett samarbete med Telenta en rad fördelar. Telenta har lång erfarenhet av upphandlingar och en bred kundbas bestående av svenska kommuner vilket ger goda förutsättningar att introducera Medimi®Smart i Sverige. Vidare har Telenta ramavtal med ett antal svenska kommuner som innebär att man utan upphandlingsprocess kan introducera ny innovativ teknologi i kommunerna.

En första målsättning är att initiera ett pilotprojekt och därmed starta lanseringen av Medimi®Smart i Sverige under 2019. Bolagens avsikt är att senast utgången av Q1 ingå ett långsiktigt avtal mellan parterna.

Samarbetet innebär även att bolagen gemensamt kommer att marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari 2019.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB