Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-01 11:20:51

Double Bond Pharmaceutical International AB: Klinisk prövning av Inofer: alla patienter inkluderade

Den sista patienten av tjugo har nu rekryterats till den kliniska studien av järntabletterna Inofer, som Drugsson AB (dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical) har rättigheterna till i Sverige, Norge, Danmark och Finland. En klinisk prövning av Inofer godkändes, som tidigare rapporterats, av Läkemedelsverket och Forskningsetiknämnden den 20:e juni och startades den 4:e oktober då första patienten fick behandling med Inofer-tabletter. Studien utförs vid Skellefteå lasarett och leds av överläkare Kurt Boman, senior professor vid Umeå universitet.

”Jag är mycket glad att rekryteringsprocessen gick enligt plan, vi förväntar oss därför att få resultat av studien redan i Q2 som planerat, -kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och Drugsson AB. - Vi ser fram emot att få resultat som visar att Inofer ger en ökning av järnnivåerna hos hjärtsviktspatienter”.

Mer om järnbrist och hjärtsvikt: Omkring 15 % av världens befolkning lider av järnbrist. Cirka 250 000 personer i Sverige har symptomgivande hjärtsvikt och hälften av dessa har samtidig järnbrist. Denna kombination av diagnoser leder till ökade symtom och ofta till sjukhusinläggningar. Behandling med vanliga järntabletter fungerar inte på grund av otillräckligt upptag från tarmen. För att behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter måste därför i dagsläget järninnehållande läkemedel injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande. Om det visar sig att ferrosuccinat-tabletter kan behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter skulle det innebära en betydande vinst för patienterna och för sjukvården eftersom behandlingen i så fall kan genomföras i hemmet.

Mer om Inofer studie : /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2554728/864387.pdf , /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2635786/921364.pdf, /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2671299/944454.pdf

Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019. 


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB

Prenumeration