Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-13 10:43:17

Medfield Diagnostics AB: Horizon 2020 SME instrumentet Fas 1 godkänt av Europakommissionen

Medfield Diagnostics AB har fått stödfinansiering från Europakommissionen godkänd för projektet ”Predistroke”. Predistroke omfattar marknadsbearbetning och lanseringsplanering av MD100 och planeras att pågå fram till och med juli 2019. Totalt har projektet en budget på cirka € 70.000. Det finansiella stödet uppgår till € 50.000 och omfattar förutom finansiering också tre dagar kvalificerad coachning från en av Europakommissionens företagscoacher.

Projektet passar mycket väl in i den fas som bolaget befinner sig i. Resultatet av projektet kommer att hjälpa bolaget att disponera och prioritera kommande marknads- och säljresurser på ett optimalt sätt. Marknaden för Medfields hjärnscanner MD100 är främst prehospitala sjukvårdsorganisationer med ambulansfordon och ambulanshelikopter. MD100 kan också passa väl in i vårdsystemet på akutmottagningar på sjukhus där det krävs snabba bedömningar och prioriteringar av patienternas vårdbehov.

MD100 testas redan idag i kliniska studier inom Sahlgrenska sjukhuset och Länssjukhuset i Sundsvall i Sverige, Stavanger Universitetssjukhus, Haukeland Universitetssjukhus, Norsk Luftambulanse i Norge och Hunter Medical Research Institute i Newcastle, Australien. Ytterligare studier med start under våren 2019 är planerade vid King´s College Hospital och St Georges Hospital i London, England.

Medfield arbetar nära de läkare som är kliniska prövare för de studier som nämns ovan. Detta täta samarbete är en stor fördel när MD100 skall introduceras på de nyckelmarknader där studier genomförs.

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com 

Följ oss på www.medfielddiagnostics.com

 

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB