Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-15 14:00:00

MedicPen AB: MedicPen lanserar nya hemsidan och placerar ut Medimi®Smart i visningslägenhet

MedicPen lanserar sin nya hemsida idag fredag den 15 februari. En Medimi®Smart kommer att placeras ut i Telentas visningslägenhet i Landskrona. Samtidigt pågår i samarbete med bolagets samarbetspartner Telenta arbetet med att få till stånd pilotprojekt i Sverige.

MedicPens nya hemsida syftar till att i högre grad visa på fördelarna med Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem för såväl kommuner som användare. En engelsk version kommer att publiceras i ett senare skede. Hemsidan har tagits fram i samarbete med webbyrån Inka Interactive i Malmö.

Telenta kommer inom kort kommer att placera ut en Medimi®Smart i en visningslägenhet i Landskrona. Lägenheten syftar till att exponera olika välfärdsteknologiska lösningar, däribland Medimi®Smart, för kommuner i södra Sverige. Vi för samtidigt samtal med kommuner som visat intresse för att starta pilotprojekt med Medimi®Smart i Sverige.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB