Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-22 08:30:15

MenuCard AB: MenuCard AB:  Fortsatt acceleration och nya milstolpar uppnådda

MenuCard (”MenuCard”) meddelar idag att bolaget, efter en normal lågsäsong i januari, upplever fortsatt stark tillväxt i såväl antal transaktioner som antal nya användare.

Rekordantalet användare på en dag har nu överträffat 300, med 316 transaktioner på Alla hjärtans dag, torsdag den 15 februari. Denna resa inleddes från noll i början av Q3-2015. 6 kvartal eller cirka 18 månader senare, den 22 januari 2017, uppnåddes milstolpen om 100 transaktioner per dag. 9 månader senare, den 15 oktober 2018, uppnåddes milstolpen om 200 transaktioner per dag och nu, 4 månader senare har 300 transaktioner per dag nåtts. Dessutom har MenuCard för första gången haft en vecka med i genomsnitt mer än 200 transaktioner per dag (totalt 1 403 transaktioner). För fjärde kvartalet (Q4-18) var det totala antalet transaktioner 14.280 vilket motsvarar 57.000 besök på årsbasis. Motsvarande antal för Q4-17 var 3 179 vilket visar en tillväxt om 3,5 gånger på 12 månader.

Slutligen, som kommunicerades från början av 2018, var bolagets målsättning varit att nå 50 000 aktiva användare (användare som har laddat ner appen) inom ett år, upp från cirka 16 000 för ett år sedan. Detta viktiga mål har nu uppnåtts och överträffats med en nuvarande totalt antal nedladdningar om 52 000.

Mer information om bolagets resultat under Q4 kommer offentliggöras i bokslutskommunikén, vilken kommer publiceras inom kort.

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Phone: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@MenuCard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

MenuCard (MenuCard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen på veckobasis. MenuCard samarbetar med fler än 400 företag, som har över 600 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 650 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB