Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-22 11:58:37

MenuCard AB: RÄTTELSE: MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

MenuCard AB ("MenuCard") meddelar att bolagets två institutionella investerare (Pitzner Gruppen Holding A/S och Ove K. Invest A/S), som båda gick med under 2018 med en kombination av eget kapital och lån, har beslutat att konvertera sina lån till aktier före utsatt tidsplan.

I ursprungligt pressmeddelande angavs felaktigt att de lån som ska konverteras uppgår till totalt 7,8 MDKK till ett pris av 1 svensk krona (SEK) per aktie. Rätt information är som tidigare kommunicerat att de lån som ska konverteras uppgår till totalt 7,8 MDKK till ett pris av 1 dansk krona (DKK) per aktie vilket motsvarar 1,42 SEK/aktie.

Konverteringen kommer att ske inom det nuvarande kvartalet, dvs före den 31 mars 2019. Detta är före en tidsfrist för konvertering till Kraks Fond i juni 2020, och i februari 2021 för den senaste investeraren Pitzner Gruppen. De lån som ska konverteras uppgår till totalt 7,8 MDKK till ett pris av 1 DKK per aktie. Därefter kommer MenuCard inte ha någon annan skuld än kortfristig skuld kopplat till den pågående verksamheten. Bolagets kapitalposition stärks motsvarande och de löpande räntebetalningarna om 7 procent upphör att gälla per konverteringsdatumet. Mer information om denna kommande konvertering kommer att finnas tillgänglig i bokslutskommuniké som ska släppas inom kort, samt i separata pressmeddelanden vid tidpunkten för respektive konvertering.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar: “Jag talar inte bara för egen del utan även på hela styrelsens vägnar när jag säger att vi är mycket tacksamma för det här beslutet från våra nya investerare. Vi ser detta som ett betydande och mycket uppskattat tecken på stöd och tror att den finansiella förstärkningen av vårt bolag som följer av deras beslut kommer att visa sig vara till nytta för alla”.

Bolaget beklagar felet som uppstod vid översättning av pressmeddelandet.

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Phone: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@MenuCard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

MenuCard (MenuCard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. MenuCard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till MenuCards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen på veckobasis. MenuCard samarbetar med fler än 400 företag, som har över 600 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 650 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av MenuCard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom MenuCard Matas partnerappen. MenuCard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB