Hem

Reports

Publicerat: 2019-02-28 08:30:00

ahaWorld AB: Bokslutskommuniké 2018

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER, FORTSATT ÖKANDE SPELÖVERSKOTT OCH STARKA NYCKELTAL

Spelöverskottet fortsätter att öka. Bolaget fortsätter med sitt kostnadskontrollprogram under Q4. Svensk spellicens godkänd för alla varumärken. 

 •  Spelöverskottet ökade med 39 % jämfört med föregående år.
 •  Spelarinsättningar uppgick till 16 645 KSEK (7 683), en ökning med 117 %.
 •  Antal depositioner uppgick till 43 790 (34 564), en ökning med 27 % och antal NDC (new depositing customers) uppgick till 2 718 (793), en ökning med 242 %. Snittdepositionen av en spelare uppgick till 380 SEK (222), en ökning med 71 %.
 •  EBITDA uppgick till -2 625 KSEK (-1 165) och EBIT uppgick till -11 430 KSEK (-2 143). Under denna period har bolaget haft omställnings-kostnader som är av engångskaraktär.
 •  I EBIT ingår nedskrivning av immateriell tillgång med - 7 677 KSEK.
 •  Nedskrivningen påverkar inte bolagets likviditet.

HELÅRET 2018

 •  Spelöverskottet ökade med 24 % jämfört med föregående år.
 •  EBITDA uppgick till - 7 798 KSEK (-5 842) och EBIT uppgick till - 19 842 KSEK (-8 573). Under denna period har bolaget haft omställnings-kostnader som är av engångskaraktär.
 •  I EBIT ingår nedskrivning av immateriell tillgång med - 7 677 KSEK.
 •  Nedskrivningen påverkar inte bolagets likviditet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  Svensk spellicens godkänd för alla varumärken.
 •  Fortsatt utveckling av programmet för kostnadskontroll av organisationen.
 •  Varumärket ahaCasino nedlagt som en direkt konsekvens av det kostnadskontrollprogram som bolaget verkställde i Q3. Spelarna migrerades till SwedenCasino.
 •  Bolaget har valt att göra en nedskrivning på bolagets bingoplattform för att bättre spegla de framtida förväntningarna på denna vertikal. Nedskrivningen påverkar inte bolagets likviditet.
 •  Bolaget har förstärkt organisationen genom nyckelrekryteringar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Efter den svenska spelregleringen har förändringar i marknaden fört med sig nya förvärvs- och konsolideringsmöjligheter, vilka utvärderas löpande och aktivt av Bolaget.
 •  En ny pay and play-version av varumärket SwedenCasino.com.
 •  Lansering av systersite HomeOfTheSwedes.com till SwedenCasino.com.

VD HAR ORDET

Ytterligare ett kvartal med intensiv utveckling av bolaget med fokus på tillväxt i våra ”nya varumärken”. Det fjärde kvartalet visar fortsatt stark tillväxt och vi har nu säkrat svensk spellicens för samtliga varumärken. Vi har även gjort en rekonstruktion med ett helt nytt team på plats med roller skapade för tillväxt.

Som ett led att fortsätta bolagets ”turn around” och skapa bättre förutsättningar för att snabbt komma till lönsamhet och positivt kassaflöde har vi beslutat att genomföra en ordentlig nedskrivning av vår Bingotillgång. Det får naturligtvis en kortsiktig negativ resultateffekt men har ingen påverkan på bolagets kassa. Vidare har vi beslutat att lägga ner varumärket ahaCasino. Det var ett casino som inte bidrog positivt till vårt resultat och vi har bedömt det som ett varumärke vi inte vill bygga vidare på. Det finns inget naturligt segment för ahaCasino som inte redan täcks av MoboCasino eller SwedenCasino.

Marknadsföring och reklam har blivit ett allt tydligare problem för spelbranschen. Det jag tidigare pratat om - att hela branschen med stereotyp marknadsföring riskerar att hamna i blinda fläcken för våra kunder - har nu kommit till en nivå där reklamen är anstötlig och besvärande för de som konsumerar media och som i slutändan kan vara våra kunder. Vår strategi har varit tydlig från början och den innebär i korthet att vi vill bygga varumärken som skapar tillhörighet och därmed även en betydligt högre relevans i det vi kommunicerar till kunder och potentiella kunder.

Därför är det verkligen glädjande att vi nu i januari 2019 lanserat ett nytt SwedenCasino tillsammans med systersajten ”HomeOfTheSwedes”. Tanken här är att på ett humoristiskt sätt beskriva svenskheten från ett ”utifrån-perspektiv”. Vi älskar när vi ser amerikaner, engelsmän, tyskar eller australiensare smaka surströmming, Kalles Kaviar eller dansar med i Små Grodorna. Det finns fantastiskt mycket material som sprids viralt. Vi har skapat HomeOfTheSwedes som samlingsplats för de roligaste och bästa bidragen. Därmed kan vi placera SwedenCasino i ett roligt sammanhang utan att ha för mycket distraherande innehåll direkt på casinosajten. På sikt kan den här strategin hjälpa oss att slussa kunder till SwedenCasino.

Denna utveckling stöds av våra viktigaste marknadsföringskanaler, affiliates, som ger mycket positiv respons till våra nya varumärken och tonaliteten som ger kanalen mer att sälja och en högre konverteringsgrad. Utöver affiliation har vi successivt ökat vår digitala närvaro med programmatiska tjänster, där vi hittar de profiler som visar intresse och jobbar med att synas för dem i rätt sammanhang och behöver därmed inte masskommunicera, utan ser i stället till att nå rätt potentiell kund i rätt media, vid rätt tillfälle.

Under december fick vi svensk spellicens för samtliga varumärken och arbetet fortsätter under de första 6 månaderna under 2019 för att certifiera plattformar och spelleverantörer.

Vi har också beslutat att stödja vår organiska tillväxt med en förvärvsstrategi där vi på den svenska marknaden ser tydliga tendenser till en konsolidering. Det finns också utrymme för att växa affären med investeringar i närliggande verksamheter där vi ser tydliga synergivinster.

Se hela rapporten som bifogad pdf. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration