Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-08 09:55:31

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB har som projektpartner i projektet System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) beviljats SEK 500.000 i finansiellt stöd av Vinnova

Projektet som har rubriken: ”System av system för effektiva räddningsinsatser och mobilitet i städer” leds av Chalmers Tekniska Högskola och professor Xiaobo Qu.

Optimala räddningsinsatser är viktiga för smart mobilitet i städer och Nollvisionen. Innovativa teknologier som uppkopplade fordon och infrastruktur, avancerad medicinteknik och artificiell intelligens har möjliggjort nya lösningar för räddningsinsatser. För att åstadkomma mer effektiva räddningsinsatser behövs dock ett smidigt samarbete mellan flera system, inklusive infrastrukturplanerare, trafikoperatörer, sjukvården och larmcentralen. Detta utgör ett komplext socio-tekniskt system som är ett typiskt tillämpningsområde för system-av-system och som är bortom dagens systemmetoder.

Med hjälp av MD100 från Medfield Diagnostics AB skall patienters vårdbehov i akuta skadesituationer identifieras och struktureras. Sedan skall denna information, tillsammans med annan information från räddningsinsatsen behandlas i system av system som sedan resulterar i ett antal beslut som optimerar räddningsinsatsen. Total budget för Medfield är cirka MSEK 1,5. Projektet kommer att pågå till år 2022.

Övriga projektdeltagare är: Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Universitet, WSP AB, RISE Victoria, VTI, EVAM AB och FellowBot AB.


För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB