Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-08 15:07:22

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.

TIM-projektet i Danmark

Resultaten från TIM-projektet är mycket lovande. Sedan senare delen av 2018 har vi uppnått i det närmaste hundra procent korrekt dispensering.

Vi kan konstatera att Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet är ytterst transparent vilket innebär att det fåtal feldispenseringar som sker synliggörs på ett sätt som är unikt i jämförelse med andra medicindispensrar och system. Vidare är det unikt att patienter och omsorgsgivare medvetandegörs när något blir fel vilket inte är fallet med andra system.

Kommunernas patientrekrytering har dock gått förhållandevis sakta på senare tid och man kommer därför att öka takten i rekryteringen av patienter och dessutom utöka patientgruppen. Skälet till detta är att målgruppen har varit för snäv samt att endast tre kommuner fick i uppdrag att rekrytera patienter. Kommunerna gör bedömningen att man kommer att ha cirka 80 Medimi®Smart i drift under våren och fram tills att evalueringsfasen startar. Kommunerna anser att antalet driftsatta Medimi®Smart är fullt tillräckligt för att slutföra evalueringen av TIM-projektet.

Midtvejseminar

Den 27 februari genomfördes Midtvejseminar i Aalborg. Alexandrainstitutet presenterade sin halvtidsrapport. Därutöver framträdde representanter från TIM-kommunerna, bland annat omsorgspersonal.

I halvtidsrapporten från Alexandrainstitutet framgår det att det uppstod problem i början av 2018 men att problemen åtgärdats. Den mest intressanta iakttagelsen som framhölls är att patientrekryteringen vid en framtida implementering bör förändras vilket innebär att Medimi®Smart bör introduceras i ett tidigare skede hemma hos patienter än vad som varit fallet hittills. Skälet är svårigheten att introducera Medimi®Smart hemma hos patienter i ett skede då patienten blivit mycket sjuk. Istället föreslås en tidigare introduktion hemma hos patienterna så att dessa kan vänja sig vid dispensern. Detta är en iakttagelse som gjorts även i samband med andra typer av välfärdsteknologi. I övrigt blev det tydligt att samarbetet mellan konsortiet, apoteket, Falck och kommunerna löper på i mycket positiv anda. Alla ser fram emot att skala upp ytterligare och i sommar gå in i evalueringsfasen.

Sverige

Vi för samtal med ett antal intressanta kommuner och målsättningen att starta ett pilotprojekt i Sverige 2019 står fast. Ett pilotprojekt i Sverige kommer att ge MedicPen goda möjligheter att skapa ett brohuvud in på den svenska marknaden.

MedicPen kommer att delta på Vitalis i Göteborg 21-23 maj i år. Vi kommer även i år att ställa ut i den särskilda konceptmiljön ”Smarta hem och boenden”. Vi kommer att ha ytan bredvid Telenta vilket innebär att vi tillsammans marknadsför Medimi®Smart. Besökarmålgruppen är alla som arbetar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, till exempel verksamhetschefer, strateger och socialchefer.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB