Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-11 08:00:49

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP avtalar med Webpharma SPT i Norge

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag Drugsson har signerat ett distributionsavtal med Webpharma SPT i Norge. Avtalet innebär att Webpharma ska vara Drugssons grossist och distributionspartner inom den norska marknaden.

”Avtalet innebär att vi nu har fått samarbeta med ett företag som har mycket erfarenhet av läkemedelsdistribution inom den norska marknaden”, - kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och Drugsson AB. – Detta samarbete kommer att avsevärt underlätta Drugssons expansion till Norge.”

Webpharma SPT är även aktiv på den professionella marknaden och levererar läkemedel till kliniker och sjukhus i hela Norge (läkare, tandläkare och veterinärer). De har avtal med flera stora och små läkemedelsföretag.

Mer om Webpharma SPT: https://www.webpharma.no/ 

Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB