Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-13 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma ingår distributionsavtal med Euroresearch

Double Bond Pharmaceutical (DBP) har signerat ett avtal med Euroresearch för distribution av deras utvalda produkter på den skandinaviska marknaden. Försäljningen av dessa produkter kommer att skötas av dotterbolaget Drugsson AB.

Produkterna, Biospray och Biopad, är medicintekniska produkter och används för behandling av mindre brännskador, hudirritation, sår, bädd sår, blöj- och inkontinensutslag, hudskador och skrubbsår, hemostat.

Drugsson kommer att marknadsföra produkterna både till konsumenter (egenvård) och sjukvården, vilket innebär att produkterna har en bred potentiell marknad.

Som alltid så ser DBP till att produkterna är av högsta kvalitet och följer EU direktiv, förordningar och riktlinjer gällande MDR. Den nya lagstiftningen har redan börjat gälla och DBP kommer se till att dessa följs för alla Drugssons produkter.

”Vi är glada över att sluta avtal för distribution av fler eftertraktade produkter, - säger Igor Lokot, VD på DBP. – Drugsson växer med varje vecka som går och fortsätter expandera sin portfölj.”

Mer om Euroresearch: http://www.euroresearch.biz/  

Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019.


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB

Prenumeration