Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-20 10:26:59

MedicPen AB: MedicPen publicerar årsredovisning för 2018

Idag publicerar MedicPen årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Åresredovisningen kan hämtas på www.medicpen.com, För investerare, Finansiella rapporter.

MedicPens årsstämma äger rum onsdagen den 10 april, klockan 17.00 i bolagets lokaler på Zinkgatan 2 i Lomma.

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen
MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utveckladeLäs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB