Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-26 09:59:32

Medfield Diagnostics AB: Uppdaterat och utvidgat CB-certifikat för produkten MD100

Medfield Diagnostics AB har erhållit ett nytt CB-certifikat för produkten MD100 i enlighet med standarden för Medicintekniska produkter i ambulans.

Efter omfattande tester av blödningsdetektionsinstrumentet MD100 har det nu fått ett uppdaterat och utvidgat CB-certifikat. Det innebär att MD100 i tillägg till kraven för sjukhusanvändning nu också i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs på en medicinteknisk produkt i ambulans. Instrumentet är nu mer robust och anpassat till ambulansmiljön.

Denna viktiga milstolpe i utvecklingen av instrumentet innebär möjligheter att genomföra studier på patienter i ambulansmiljö. Det betyder vidare att instrumentets inbyggda funktioner och användning kan utvärderas av ambulanspersonal. Det nya och utvidgade CB-certifikatet är ett planerat steg i utvecklingsprocessen och en viktig del i lanseringsplaneringen av MD100.

MD100 testas redan idag i kliniska studier inom Sahlgrenska sjukhuset och Länssjukhuset i Sundsvall i Sverige, Stavanger Universitetssjukhus, Haukeland Universitetssjukhus, Norsk Luftambulans i Norge och Hunter Medical Research Institute i Newcastle, Australien. Ytterligare studier med start under våren 2019 är planerade vid King´s College Hospital och St Georges Hospital i London, England.

Medfield arbetar nära de läkare som är kliniska prövare för de studier som nämns ovan. Det täta samarbetet är en stor fördel nu när ytterligare studier planeras och när MD100 skall introduceras på de nyckelmarknader där studier genomförs.


För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB