Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-28 08:39:15

MedicPen AB: MedicPen startar tester av Medimi®Smart tillsammans med Lunds kommun - digitalt medicinhanteringssystem ska ge mer tid till omsorg

MedicPen startar i samarbete med Lunds kommun tester av ett i Sverige helt nytt medicinhanteringssystem - läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Testerna inleds i april i år och syftar till att ge kommunen bättre underlag för framtida val av medicinhanteringssystem med målet att frigöra resurser till vård och omsorg.

Det första steget i testprojektet är att se vilka patienter som är lämpade att använda Medimi®Smart. Målsättningen är att underlätta för patienterna att behålla sin självständighet samtidigt som omsorgspersonalen kan ägna mer tid till omvårdnad och interaktion med de äldre för att höja vårdkvaliteten. Möjligheten att kunna minska felmedicinering och läkemedelskassation är också en viktig aspekt i projektet.

Testperioden inleds i april i år och löper fram till sommaren. Lunds kommun har för avsikt att under hösten 2019 utvärdera hur den framtida läkemedelshanteringen ska utformas. Testprojektet är ett resultat av MedicPens samarbete med Telenta AB.

- Att testa och implementera välfärdsteknik inom vård och omsorg är något som vi arbetar brett med inom Lunds kommun. Ett prioriterat område är just läkemedelshantering och vi ser det som ett naturligt steg att testa denna typ av ny och spännande teknik, säger Sandra West, utvecklingsledare i välfärdsteknologi.

- Vi är mycket stolta över att få delta i ett testprojekt tillsammans med Lunds kommun för att underlätta för patienterna att behålla sin självständighet under medicineringsperioder samtidigt som omsorgspersonalen får möjlighet att ägna mer tid till personlig omvårdnad av patienterna. Med hjälp av Medimi®Smart vill vi bidra till att höja omsorgskvaliteten för såväl patienter som personalen, säger Fredrik Westman, VD MedicPen.

Utformningen av projektet kommer att likna det testprojekt i Danmark som MedicPen deltar i sedan 2018, det så kallade TIM-projektet (Totallösning för Innovativ Medicinhantering). I jämförelse med TIM-projektet kommer ett färre antal Medimi®Smart att vara i drift i Lund under testperioden.

I TIM-projektet samarbetar MedicPen med ett apotek, Falck Danmark och IT-företaget CareConsult A/S. TIM-kommunerna består av nio kommuner i Nordjylland och projektet delfinansieras av danska Digitaliseringsstyrelsen. Målsättningen med TIM-projektet är att frigöra resurser så att omsorgspersonalen kan ägna mer tid åt patienterna.

Hemma hos patienten

Medimi®Smart är en flexibel läkemedelsdispenser som står hemma hos patienten och talar om med ljus, SMS och tal när det är dags att ta medicindosen. Patienten kan själv, i samråd med läkare, bestämma när doserna ska tas, till exempel tidigt eller sent på morgonen. Det enda patienten behöver göra är att trycka på en knapp så faller tabletterna ut i en kopp. Om patienten av någon anledning inte tar sin dos skickas ett larm till omsorgspersonalen. Dispensern talar också om för patienten när det är dags att ta läkemedel som inte kan förvaras i dispensern, till exempel salva, spruta och droppar. Därutöver kan patienten på ett enkelt sätt själv ta ut så kallad behovsmedicin, till exempel värktabletter, men med de begränsningar som anges för respektive läkemedel.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk produkt klass I inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patient och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna kan packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB