Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-02 13:34:38

MenuPay AB: Kraftig acceleration fortsätter

MenuPay tillkännagav sin internationella kampanj genom att lansera i Sverige förra veckan, efter att bolaget tidigare meddelat att verksamheten i Danmark utvecklats till en stark position. Detta har förstärkts av en fortsatt acceleration i mars 2019, vilket innebar att milstolparna som uppnåddes under föregående månad har överträffats avsevärt.

Fler restaurangbesök: Antalet besök per dag, vecka och månad är fortfarande en viktig prestationsindikator för attraktiviteten och relevansen av tjänsten. Antal månatliga besök ökade till
6 273, motsvarande fler än 200 per dag för en hel månad, upp från föregående rekord i februari om
5 174. Bästa enskilda dagen någonsin var torsdagen den 28 mars med 519 besök, en ökning med 64 % från den senaste rekorddagen i februari 2019 (316 besök). Det innebär att MenuPay har haft en dag där alla anslutna restauranger i genomsnitt har haft mer än ett MenuPay besök varje dag (ett nettoantal restauranger om cirka 450, exklusive de 200 restauranger som erbjuds i TAKEOUT-tjänsten). Detta är en betydande milstolpe som bolaget har nått före utsatt tidsplan.

Högre omsättning: Fortsatt omsättningstillväxt innebär att verksamheten fortsätter att närma sig break-even. I mars 2019 upplevde MenuPay en bruttointäktsökning om 19 % och nettointäktsökning om 23 %, jämfört med december 2019, föregående rekordmånad. Bolaget upplevde dessutom en bruttointäktsökning om 79 % och nettointäktsökning om 101 %, jämfört med mars 2018. Den nominella omsättningstillväxten är mindre än tillväxten i antal besök, på grund av fler mindre transaktioner. Samtidigt ökar den procentuella provisionen som tas ut av MenuPay.

Fler medlemmar: En fortsatt ökning av engagemanget för MenuPay, bland många av bolagets fler än 450 företagspartners, leder till fortsatt tillväxt i registreringen företagens anställda. Detta är en viktig drivkraft för MenuPays tillväxt i transaktioner och intäkter. 7 000 nya medlemmar gick med i februari och mars, vilket innebar att det samlade antalet nedladdningar av bolagets app nu uppgår till mer än
56 000, varav över 10 000 var aktiva (med en eller flera transaktioner genomförda) under första kvartalet, en ökning från mindre än 5 000 aktiva under första kvartalet föregående år.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar: “Det tog oss tre års hårt arbete fram till oktober förra året, för att öka det dagliga antalet transaktioner till 200. Nu, på mindre än 6 månader sedan dess, har vi sett rekordantalet transaktioner växa i en mycket starkare takt till mer än 500, vilket är ett bevis på vår uthållighet och kritiska massa. Detta är väldigt uppmuntrande givet att det inträffar under det första kvartalet, när antalet restaurangbesök normalt sett är färre än i det fjärde kvartalet. Detta är också väldigt uppmuntrande, speciellt i kombination med ett antal aktiviteter som är utformade för att fortsatt öka användningen av tjänsten som planerats för 2019.”


För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://Menupay.com/

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2. april 2019.


Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 56.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 65.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuPay AB