Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-08 14:45:00

Latvian Forest Company AB: Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försäljningen av samtliga aktier i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA

SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som ingicks och kommunicerades till marknaden den 8 mars 2019. Beslutet om försäljning av SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA fattades av bolagsstämman i Latvian Forest Company den 27 mars 2019 enligt tidigare pressmeddelande.

SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som ingicks och kommunicerades till marknaden den 8 mars 2019. Beslutet om försäljning av SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA fattades av bolagsstämman i Latvian Forest Company den 27 mars 2019 enligt tidigare pressmeddelande. 

Köpeskillingen beräknas att uppgå till 16,7 MEUR jämte betalning för aktieägarlån från moderbolaget om 9,4 MEUR som framgår från värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter motsvarande 26,2 MEUR.

Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen beräknas enligt proformabalansräkning uppgå till 16,7 MEUR med tillägg av att köparen återbetalar aktieägarelån motsvarande 9,4 MEUR, vilket motsvarar värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter (26,2 MEUR) minskad vissa transaktionskostnader samt justerat med nettorörelsekapitalet. Den slutliga köpeskillingen fastställs genom tillträdesbalansräkning som ska överlämnas till köparen inom 30 affärsdagar från tillträdet.

För ytterligare information kontakta 

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se 

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 14.45 CET. 

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportföljLäs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration