Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-17 17:05:25

ahaWorld AB: Bred och ledande marknadsteknologi inom mediaköp och dataanalys

Genom förvärvet av Wiget Group får ahaWorld tillgång till ett flertal egenutvecklade och marknadsledande teknikplattformar för digitala mediaköp. Wigets teknologi utgörs av två olika DSP’er (Demand Side Platform) som används av både externa och interna mediaköpare för att köpa annonsvisningar och som förenklar hanteringen av stora mängder parallella annonskampanjer. Med hjälp av Wigets DSP-teknologi kan mediaköpare enkelt köpa annonsvisningar mot relevanta målgrupper globalt samt optimera dessa visningar med hjälp av avancerad trackingteknologi och automatiserade optimeringsalgoritmer.

Utöver de två mediaköpsplattformarna har Wiget även ett publicistverktyg (Supply Side Platform) samt en helt nyutvecklad annonsbörs (Ad-Exchange) där överflödig trafik som inte används av koncernen själva kan paketeras och säljas vidare till externa köpare.

Navet i hela Wigets teknologi är den kraftfulla Data Management Platform (DMP) som bolaget lanserade i slutet på 2018. Med hjälp av denna kan bolaget analysera, segmentera och agera på data på en extremt detaljerad och träffsäker nivå. Detta väntas ge stora kostnadsbesparingar i hur både Wiget och ahaWorld köper sin reklam idag samt även öka livslängdsintäkterna hos koncernens spelardatabas.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration