Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-06 09:11:00

MedicPen AB: Presentation av MedicPens nya styrelseledamöter Anders Haskel och Ulf Lindahl

I samband med årsstämman i MedicPen Aktiebolag (publ) 2019-04-10 nyvaldes Anders Haskel och Ulf Lindahl som ordinarie styrelseledamöter. Båda har mångårig erfarenhet och breda kunskaper från näringslivet som de tänker bidra med i styrelsearbetet i MedicPen.

Anders Haskel, styrelseledamot

Ålder: 58 år

Bostadsort: Hjärup

Nuvarande och tidigare erfarenhet: Driver sedan cirka 10 år verksamhet inom eget företag med inriktning mot finansiell analys, investerarrelationer och kapitalförvaltning inklusive investeringar i företag i tidig fas.

Har sedan slutet av 1980-talet verkat på en rad befattningar inom den finansiella sektorn samt finansiell media. Även tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom medicinteknik, kommunikationsföretag samt från företag inom värdepapperssektorn.

Övriga styrelseuppdrag: Haskel Konsult AB, Lidrup AB, Wifstrand Rapidus AB.

Fritidssysselsättning: Ordförande samt ledaruppdrag inom fotbollsföreningen Uppåkra IF.

Vad var det som fick dig att acceptera uppdraget som styrelseledamot i MedicPen?

- Jag tycker att det är ett spännande företag som just nu befinner sig i en intressant fas inom ett område där det finns ett väldigt stort behov av nya och kostnadsbesparande lösningar. Som jag ser det representerar MedicPen en av de absolut mest intressanta framtidssektorerna.

Vilken typ av expertis och erfarenhet kommer du att bidra med i styrelsen?

- Eftersom jag jobbat ungefär 30 år med olika uppgifter relaterade till aktiemarknaden handlar det i hög grad om att löpande följa upp företagets finansiella utveckling samt bidra till att kommunikationen ut till marknaden sker på bästa sätt. Med min bakgrund räknar jag även med att bidra med vad vi kan kalla för allmänt affärsmannaskap.

Vad tycker du är mest spännande med MedicPens teknologi och framtidsmöjligheter?

- Det är att företaget representerar en ny lösning på ett klassiskt problem. Det finns som sagt ett stort behov av nya lösningar inom det område där MedicPen arbetar. Jag anser att det är helt nödvändigt att det kommer ut nya lösningar på marknaden som kan bidra till rejäla effektiviseringar inom vård och omsorg.

Vilka trender ser du i den pågående digitaliseringen och automatiseringen som kan påverka vårdbehovet och omsorgspersonalens arbetssätt?

- För att klara av de krav och personalbehov som finns inom vård- och omsorgssektorn krävs en omfattande digitalisering. Om de offentliga myndigheterna hanterar denna utmaning på rätt sätt och är beredda att ta till sig de nyheter som kommer ut på marknaden kommer i framtiden fler personer att kunna erbjudas en bättre vård än vad som sker idag.

Ulf Lindahl, styrelseledamot

Ålder: 61

Bostadsort: Lomma

Nuvarande och tidigare erfarenhet: Trettiofem års erfarenhet av teknisk service, försäljning och marknadsföring inom medicinteknik-branschen. Tidigare varit Sverige- och försäljningschef Norden på Gambro och senare Baxter.

Har även varit styrelseledamot och vice ordförande i branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech samt styrelse ledamot i MVA. Är idag Country Manager på Mediplast AB som säljer och distribuerar medicintekniska produkter på den nordiska marknaden.

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Fritidssysselsättning: Familjen, hus, trädgård, matlagning och båten.

Vad var det som fick dig att acceptera uppdraget som styrelseledamot i MedicPen?

- Jag hoppas att MedicPen kan få nytta av min erfarenhet inom medicinsk teknik, sjukvård och mitt nätverk.

Vilken typ av expertis och erfarenhet kommer du att bidra med i styrelsen?

- Utöver ovannämnda har jag stor erfarenhet av försäljning, marknadsföring och upphandling.

Vad tycker du är mest spännande med MedicPens teknologi och framtidsmöjligheter?

- Underlätta för patienter att ta rätt medicin vid rätt tillfälle. Samt möjligheten att ”övervaka” hur compliant patienten är.

Vilka trender ser du i den pågående digitaliseringen och automatiseringen som kan påverka vårdbehovet och omsorgspersonalens arbetssätt?

- Ofantligt mycket. Allt ifrån övervakning, ordinering, tidsbesparing, bättre behandlingar och terapier samt kombinationen med AI gör att det kommer att påverka alla som arbetar inom sjukvården och patienter.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB