Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-08 15:10:50

ahaWorld AB: Företrädesemissionen omfattas till 76 % av garantier och teckningsförbindelser

Den föreslagna företrädesemissionen är garanterad till minst ca 53 MSEK, motsvarande ca 76 procent, genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna Vision Invest AB, ESSEFF Fastigheter AB och Barego Holdings AB och därtill genom garantiåtaganden från ett garantikonsortium.

VD Erik Ahlberg samt ledning har också för avsikt att teckna i emissionen.

Aktieägare i ahaWorld har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje tvåtal (2) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,65 SEK per aktie. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 20 maj 2019.

VD Erik Ahlberg kommenterar: ”Att vi har säkrat upp så pass stor andel finansiering i förväg visar på styrkan i erbjudandet och förvärvet. Wiget har, som tidigare kommunicerats, gjort ett starkt Q1 2019 med en EBIT på i snitt 650 000 kr/mån.”

”Även med den starka finansiering vi har i dagsläget vill vi ha med befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen för att ytterligare stärka hela verksamheten och kunna satsa på fler förvärv och marknader på global skala”, fortsätter Erik Ahlberg.

Tidsplan för Företrädesemissionen

15 maj 2019     Årsstämma

20 maj 2019     Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen

22 maj 2019     Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

24 maj 2019     Teckningsperiod inleds

11 juni 2019     Teckningsperioden avslutas

17 juni 2019     Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration