Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-10 08:54:30

ahaWorld AB: Delårsrapport 1

Första kvartalet med svensk reglering - omställning av erbjudanden, stark kundtillströmning i Sverige, Finland och Tyskland

Som väntat har det första kvartalet med svensk spelreglering inneburit en stor omställning i hur bolaget och konkurrenter utformar sina erbjudanden till nya och befintliga kunder. I den svenska regleringen får bonus bara erbjudas vid det första speltillfället. För att ta tillvara på detta enda tillfälle har erbjudandena på marknaden skjutit i höjden och kunderna erbjuds högre bonusar än tidigare. I linje med övriga marknaden har både intäkter och rörelseresultat påverkats negativt av den nya regleringen i Sverige.

För denna period innebär det en högre initial marknadsinvestering i form av bonusar än tidigare och det speglas i spelöverskottet för perioden. I och med att bonus bara får erbjudas en gång ser bolaget på sikt att bonuskostnaderna kommer att vara lägre än tidigare perioder och redan i Q2 har bonuskostnaderna minskat. Den svenska regleringen har också inneburit högre marknadsföringskostnader än tidigare för att positionera bolaget på marknaden. Marknadsföringskostnaderna under perioden uppgick till 0,9 MSEK och har bland annat bidragit till att bolaget haft en ökad tillströmning av nya deponerande kunder (NDC) med 86 %.

 • Spelöverskottet minskade med 59 % jämfört med föregående år främst pga. höga bonuskostnader i samband med den svenska spelregleringen.
 • Spelarinsättningar uppgick till 11 988 KSEK (8 847), en ökning med 36 %.
 • NDC (new depositing customers) uppgick till 4 855 (2 609), en ökning med 86 %. Snittdepositionen av en spelare uppgick till 383 SEK (236), en ökning med 63 %.
 • EBITDA uppgick till -5 219 KSEK (-1 676) och EBIT uppgick till -5 612 KSEK (-2 646). Resultatet påverkas kraftigt av periodens lägre spelöverskott till följd av bl.a. ökade bonuskostnader. Oaktat det lägre spelöverskottet har de besparingsåtgärder som inleddes förra året gett tydlig effekt på kostnadssidan.

Väsentliga händelser under perioden - Wiget överträffar förväntan

 • Svenska spellagen träder i kraft – stora omställningar i erbjudanden till kunder
 • Nya SwedenCasino lanserades med Pay&Play funktion.
 • Lansering av systersite HomeOfTheSwedes.com till SwedenCasino
 • Tekniska komplikationer hos tredjepartsleverantörer påverkade resultatutvecklingen negativt.
 • Intensiv förvärvsdialog med Wiget Media AB om förvärv av media- och affiliateverksamhet
 • Wiget överträffar förväntningarna för Q1 2019 med en EBIT på 2 048 KSEK och en omsättning på 5 332 KSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget ingår avtal om förvärv av Wiget Media AB:s media- och affiliateverksamhet. Wigets verksamhet är i dagsläget resultat- och kassaflödespositiv och har under Q1 2019 ökat i både omsättning och resultat jämfört med föregående år.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förvärv av Wiget Group AB och företrädesemission om 69,5 MSEK plus ev. övertilldelning om 15 MSEK.

 VD har ordet

Ett kvartal som för operatörer samt kunder innebar anpassningar och omställningar till de nya licensreglerna i Sverige. För ahaWorld innebar kvartalet även nytt ATH för antal nya deponerande kunder (NDC´s) i Sverige, Finland och Tyskland och den största bidragande faktorn till rekordnoteringen var nylanseringen av SwedenCasino. Under Q1 satsade vi mer på marknadsföring för att dra nytta av omställningen för branschen i den svenska marknaden. Det har givit effekt på kundtillströmning och spelarinsättningar.

Lanseringen av nya SwedenCasino förlöpte väl och fick ett positivt mottagande av såväl Affiliates som slutkunden. Sajten har en hög grad av organisk tillväxt i kundtillströmningen vilket gör att vi på sikt får en mer kostnadseffektiv tillväxtpotential. Den organiska tillväxten för SwedenCasino kan utöver en attraktiv url även delvis förklaras med systersajten ”HomeOfTheSwedes” där vi samlar innehåll med starkt viralt intresse. Den stöttar i grunden relevansen för varumärket SwedenCasino.

Under Q1 såg vi fortsatt ökade spelarinsättningar vilket över tid är förutsättningen för bra spelarvärden. Dock har det förekommit tekniska störningar till följd av plattformsanpassningar hos tredjepart i anledning av det nya regelverket i Sverige, vilket också har påverkat omsättning och resultat. Dessa problem nu är adresserade och åtgärdade.

Förvärvet av Wiget Group med sin globala verksamhet och mångåriga erfarenhet av teknologidriven kundanskaffning ger våra casinovarumärken en unik position att effektivt expandera antalet marknader och produkterbjudanden. Förvärvet är baserat på teknologi för programmatisk digital annonsering samt två lönsamma verksamhetsgrenar med öppen annonsplattform för B2B marknaden med ca 4000 befintliga kunder och en prestationsbaserad affär där Wiget för operatörers räkning anskaffar nya kunder mot livslång intäktsdelningsmodell. Wiget Group tillför hela gruppen en stark lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Wiget har under lång tid utvecklat affären och investerat i teknologin för att bli datadriven och automatiserad vilket ger en hävstång för tillväxt och som inte förutsätter betungande tekniska investeringar.

Wiget Group levererade över förväntan under Q1 vilket ger förvärvet vid avslutad emission och konsolidering en flygande start.

Arbetet med att skapa förutsättningar för att göra ahaWorlds nuvarande affär, exklusive förvärv, lönsam i Q3 har fortsatt under Q1 och målsättningen att visa svarta siffror i Q3 håller. Det är viktigt och ligger till grund för målsättningen att den konsoliderade affären, inklusive förvärvet av Wiget Group, ska generera en årsvinst på 8 Mkr.

Sammantaget har naturligtvis Q1 varit utmanande på den svenska marknaden men med den snabba kundtillväxten både i Sverige och på andra marknader gör att jag känner att vi är på rätt väg och det bekräftar att vi lyckats skapa två verkligt starka varumärken.

Starka varumärken gör att kunder lägger mer av sitt spelande hos oss och att vi kan attrahera återkommande spelande i högre utsträckning. Tillsammans med Wiget Group får vi en urstark position för lönsam tillväxt med global räckvidd.

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld - 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration