Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-14 08:07:48

Double Bond Pharmaceutical International AB: Kliniska prövningar av Inofer är i slutfasen: "Last Patient Out"

Alla patientprover har nu samlats in från samtliga medverkande patienter i den kliniska studien av järntabletterna Inofer. Som tidigare rapporterats blev den kliniska prövningen av Inofer godkänd av Läkemedelsverket och Forskningsetiknämnden den 20:e juni och studien startats den 4:e oktober då första patienten fick behandling med Inofer-tabletter. Provtagningarna har utförts vid Skellefteå lasarett och studien leddes av överläkare Kurt Boman, senior professor vid Umeå universitet. Drugsson AB, som är dotterbolaget till Double Bond Pharmaceutical, har rättigheterna till Inofer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Nästa steg i studien är att företaget, i samarbete med ett lämpligt analytiskt laboratorium i Sverige, ska påbörja analyserna av patientproverna.

”Jag är mycket glad att arbete gick så här bra och att vi har fått ”Last Patient Out” i Q2 precis som planerat, -kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och Drugsson AB. - Vi ser fram emot att få de analyserade resultaten redan till slutet av det här året. Vi förväntar oss att Inofer ger en ökad järnnivå hos hjärtsviktspatienter”.

Mer om järnbrist och hjärtsvikt: Omkring 15 % av världens befolkning lider av järnbrist. Cirka 250 000 personer i Sverige har symptomgivande hjärtsvikt och hälften av dessa har samtidig järnbrist. Denna kombination av diagnoser ger ett försämrat tillstånd som ofta leder till sjukhusinläggningar. Behandling med vanliga järntabletter fungerar dåligt på grund av otillräckligt upptag från tarmen. För att behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter måste järninnehållande läkemedel i dagsläget injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande. Om det visar sig att ferrosuccinat-tabletter kan behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter skulle det innebära en betydande vinst för patienterna och för sjukvården, eftersom det medför att behandling i så fall kan genomföras i hemmet.

Mer om Inofer-studien: /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2554728/864387.pdf , /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2635786/921364.pdf, /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2671299/944454.pdf, https://mb.cision.com/Main/12720/2730420/984759.pdf.

Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com

Mer om moderbolaget: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB