Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-14 15:53:59

ahaWorld AB: ahaWorlds förvärv Wiget passerar 8 000 aktiva spelare i sin intäktsdelningsdatabas

Wiget Group har i maj passerat över 8 000 deponerande revenue share-spelare i bolagets databas. Samtliga spelare ligger hos stora etablerade spelbolagsaktörer och är geografiskt utspridda över ett stort antal marknader. Wiget Group har livstidslång intäktsdelning på samtliga spelare och spelardatabasen är helt oberoende av den svenska marknaden. Jämförelsevis hade bolaget under samma period 2018 1 100 deponerande spelare och i slutet på 2018 cirka 4 800.

Tillväxttakten på spelardatabasen har ökat markant det senaste kvartalet då Wiget lagt allt större fokus på att jobba på intäktsdelning med sina spelkunder. Som tidigare kommunicerats så blev april månad i år en rekordmånad i antalet nytillkomna deponerande spelare (NDC) i databaserna hos de olika operatörerna.

Wiget Group är ett prestationsbaserat marknadsföringsbolag som arbetar med att driva spelare till stora globala speloperatörer med fokus på Betting och Casino. Bolaget har egenutvecklade teknikplattformar som möjliggör effektiva mediaköp genom grundlig dataanalys.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration