Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-22 10:59:31

Medfield Diagnostics AB: Årsredovisning 2018 för 556677-9871 Medfield Diagnostics AB

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB, med säte i Göteborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Medfield i korthet

Medfield utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik.

Medfield utvecklar en serie instrument som potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och behandling av hjärnskador kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ut i prehospitala vårdmiljöer som till exempel ambulans. För till exempel stroke och trauma är det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus. Varje minut av förkortad tid till rätt typ av vård är av yttersta vikt för patienten. Instrumenten är portabla, trådlösa, mikrovågsbaserade instrument som siktar mot prehospital vård. De har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt. Utöver ett bättre vårdutfall innebär detta också stora kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv, begränsade skador och minskad rehabilitering. MD100 använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som potentiellt kan visa om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp, eller om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning.

  •  Bolagets produkt MD100 är ett instrument för kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador.
  •  Medfields mikrovågsteknik kompletterar andra exempelvis bildgivande tekniker. Mikrovågor påverkas av dielektriska egenskaper och ger mätningar med hög känslighet för biologiskt material med högt vatteninnehåll. Detta möjliggör diagnos av till exempel blod i hjärnvävnad.
  •  Efter mer än tio år av forskning och utveckling vid Chalmers tekniska högskola fortgår nu utvecklingen med validering av konceptet, pågående kliniska prövningar och uppbyggnad av kunskap för kommersialisering av produkten.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB