Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-22 18:01:29

ahaWorld AB: Offentliggörande av prospekt inför företrädesemission

Härmed offentliggörs prospekt inför den tidigare kommunicerade företrädesemissionen med teckningsperiod den 24 maj - 11 juni 2019. 

Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på ahaWorlds (www.ahaworld.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB