Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-24 14:30:54

MenuPay AB: MenuPay ingår avtal med första svenska restaurangen och 10 företag

MenuPay meddelade i slutet av mars 2019 sin internationella kampanj, som utöver namnbyte till MenuPay och etablering i Sverige med eget kontor och första anställda i Malmö, kunde följas upp med en fortsatt kraftig tillväxt och den nu pågående företrädesemissionen. Med emissionslikviden finansieras både en förbättrad och internationaliseringsklar MenuPay-teknologiplattform och ett ökat fokus på internationell tillväxt. MenuPay meddelar nu mer konkret om utvecklingen i de internationella aktiviteterna.

MenuPay förväntar sig att ha ett intressant tvåsiffrigt antal restauranger och ett motsvarande antal affärspartners på plats före årsskiftet i Malmö och förväntar sig också att vara etablerat i Stockholm före årets slut. MenuPay meddelar också att bolaget har inkluderat den första svenska restaurangen i MenuPay-appen. Den första svenska restaurangen som ingår är Paddys, en populär bar och restaurang i Malmö. Inom ramen för avtalet med Paddys, kommer MenuPay enligt sin huvudsakliga affärsmodell att få en procentuell ersättning för varje transaktion som gjorts i systemet. Samarbetet startar i början av juni. MenuPay meddelar samtidigt att bolaget har ingått sina första 10 avtal med företagspartners i Sverige, bland annat med EG Sverige, LEO Pharma och Telia Sverige, som bedöms representera ett samlat antal medarbetare (och därmed potentiella MenuPay-användare) om fler än 15.000.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar:

”Vi ser ett stort och obemött internationellt behov av MenuPays plattform och affärsmodell och förväntar oss att komma i dialog med ett antal potentiella partners under de kommande kvartalen”, säger VD Kim Lykke Sommer och fortsätter: "Vår första och stora möjlighet är att i Sverige finns det en tradition att använda restauranger till lunch, som inte finns i lika stor utsträckning i Danmark. Detta är en mycket stor och uppenbar möjligt för MenuPay. Vi ser fram emot att bemöta våra befintliga partners efterlängtade önskan om att kunna använda MenuPay i andra städer och förväntar oss därför att anställda från befintliga affärspartners till MenuPay som arbetar nordiskt och internationellt kommer att kunna ge oss en bra start. Vi har dessutom kontrakterat våra första 10 svenska företagspartners, bland annat med LEO Pharma och Telia, vilket också är mycket glädjande. ”

Paul Nielsen, ägare av Paddys, kommenterar:

”Jag är glad att MenuPay valt att expandera till Sverige och ser stora möjligheter med samarbetet. För det första erbjuder MenuPay en god möjlighet att attrahera nya affärskunder till Paddys och för det andra skapar samarbetet med MenuPay en möjlighet för oss att marknadsföra vår verksamhet mot den stora danska kundkretsen, som allt oftare besöker Malmö."


För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@Menupay.com

https://Menupay.com/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019.


Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 56.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuPay AB

Prenumeration