Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-27 11:13:45

MenuPay AB: Meddelar sin nya strategi och mål för kommande år vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark

Som en fortsättning av lanseringen av sin internationella kampanj offentliggör MenuPay nu sin strategi och sina målsättningar för kommande år. Övergripande är ambitionen att etablera MenuPay som ett internationellt teknologibolag baserat på bolagets mycket framgångsrika kärnverksamhetsmodell i Danmark.

Strategin har tre centrala delar:

1. Fortsatt volymökning och resultat från kärnverksamheten:
Tillväxt i transaktioner och provisionsmarginal i den nuvarande affärsmodellen.

 2. Tillägg av nya intäktsströmmar:
Med den väletablerade infrastrukturen har det blivit dags att driva fler tjänster, till exempel satta menyer/biljetter som hittills varit en stor, oberoende och mycket lönsam marknad.

 3. Internationell tillväxt:
Sverige och bortom. Teknologiplattformen ska uppgraderas för lokalisering och internationalisering före licensiering av partnerskap med lokala aktörer.

Kortsiktiga mål (Danmark): MenuPay har fått en bra start. Under de senaste tre åren har alla prestationsmått vuxit med 10 till 15 gånger under det tidigare varumärket MenuCard till nuvarande rekordnivå (högst någonsin) med mer än 500 transaktioner på en enda dag och i genomsnitt mer än 200 dagliga besök.

Tillväxten fortsätter mot break-even i den "lokala" danska verksamheten, med mål att ske i slutet av 2019. Båda två av de första kärnelementen i strategin (punkt 1 och 2 i strategin angiven ovan) förväntas vardera fördubbla storleken i bolagets nuvarande verksamhet vilket också är nyckeln till att år 2020 förväntas bli det första hela året av EBITDA-lönsamhet i kärnverksamheten i Danmark. För mer information se kommande memorandum.

Internationell potential, strategi och mål: MenuPays stora internationella potential drivs av fyra huvudsakliga komponenter:

  1. Stor marknad: Den danska hemmamarknaden, centrerad kring Köpenhamn, representerar bara 1,5 procent av de europeiska marknaderna (befolkning) i storstäder som är större än Köpenhamn eller större.
  2. Mottaglig marknad: restaurangmarknaden är en "vinnaren tar allt"-marknad med ökande konkurrens, som drivs av megatrenden i städer om att äta ute istället för hemma.
  3. Väldefinierat problem: MenuPay adresserar ett behov och ett problem som för närvarande adresseras manuellt eller inte alls
  4. God timing: restauranger, särskilt utanför Norden, ligger bakom kurvan gällande digitalisering och mobila betalningslösningar blir allt vanligare hos användare utanför Norden.

Bortom den redan pågående expansionen i södra Sverige, som tidigare meddelat, handlar strategin för internationaliseringen av MenuPay om att sprida tjänsten och plattformen till fler storstäder, främst genom att licensiera plattformen till lokala aktörer eller franchisetagare med en befintlig (mindre digital och inte B2B) tjänst som vill stärka och upprätta en app-baserad betalningstjänst med tillgång till attraktiva företagsanvändare.

MenuPay är engagerat i diskussioner med första potentiella partners i Europa och förväntar sig att etablera sitt första licensavtal med en internationell partner före utgången av 2019. Från och med 2020 förväntar sig MenuPay att övergå till ett mer engagerat fokus på internationella partnerskap, såväl lokalt som partnerskap i flera länder med relevanta kompletterande tjänster/partners. Målet är att lägga till
3-5 nya storstäder, främst i den bredare europeiska regionen per år från 2021.

Långsiktiga mål: På grund av affärsmodellen för licensiering förväntas att de beskrivna internationella aktivitetsnivåerna kan uppnås utan proportionell ökning av kostnadsstrukturen, vilket innebär potentiell betydande vinst. De specifika vinstnivåerna beror på storleken på de storstäder där MenuPay kan etablera sig och blandningen mellan kärnverksamheten i Danmark och internationell licensiering. När den väl är etablerad är volymaffärsmodellen hos MenuPay mycket lik den hos kreditkortsföretag; mycket stabil, mycket lönsam och kassaflödespositiv.

Finansiering: För att uppnå dessa mål har styrelsen och de större befintliga aktieägarna beslutat att ta in betydande finansiering på upp till 23 MSEK genom nu pågående företrädesemission, i vilken befintliga aktieägare och andra investerare har ingått teckningsåtagande om totalt 15,6 MSEK, motsvarande cirka 68 % av emissionsvolymen.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar:

"Med styrkan och skalbarheten i vårt nya MenuPay-varumärke och strategi är det rättvist att säga att vi har vänt blad i verksamheten. Vi skalar upp vad som fungerar i Danmark och har börjat omdefiniera vårt fokus från en lokal (dansk) serviceverksamhet till ett internationellt programvarulicens/franchiseföretag. Samtidigt hanterar vi en global trend mot att äta ute i storstäder med uppenbara vinster för alla intressenter, inklusive restauranger, företag och deras anställda. Allt detta kokar ner till en tillfredsställande slutsats om att vi nu kan börja skörda frukten av de betydande investeringar på totalt mer än 50 MSEK, som vi har gjort under de senaste åren."

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kls@menupay.com

För mer information den pågående företrädesemissionen, vänligen besök: www.menupay.com/investor

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019.

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 65.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuPay AB

Prenumeration