Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-31 08:45:00

ahaWorld AB: ahaWorld beslutar att fullfölja förvärvet av Wiget Group AB

Styrelsen har beslutat att fullfölja förvärvet av Wiget Group AB då alla kriterier i affären nu är uppfyllda. 

”Det har egentligen aldrig varit ifrågasatt att vi skulle kunna genomföra affären men det är viktigt att få det bekräftat och att vi nu kan lägga full kraft på att ge så bra förutsättningar som möjligt för den gemensamma affären och synergierna mellan verksamheterna.”  - säger vd Erik Ahlberg

Tillträdesdagen för Bolaget beräknas till slutet av juni 2019. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: https://emission.ahaworld.com/http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB