Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-04 09:00:00

ahaWorld AB: ahaWorld integrerar Wigets datahanteringsplattform

För att uppnå effektivare marknadsföringskampanjer, sänka anskaffningskostnaderna samt bättre förstå sina kunders data har ahaWorld nu påbörjat integrationen av Wiget Groups datahanteringsplattform. I och med förvärvet av Wiget Group blir ahaWorld troligtvis enda operatör i branschen som fullt ut äger sin egen marknadsteknologi.

På den svenska marknaden, med den nya lagstiftningen där bonuserbjudanden är begränsade, blir datadriven och mer anpassad reklam ett kraftfullt verktyg för att hitta konkurrensfördelar mot andra operatörer. Med hjälp av den teknologi ahaWorld nu har tillgång till kommer bolaget kunna äga sina kunddialoger och anpassa sina erbjudanden helt och hållet baserat på spelardata och relevanta målgrupper. Detta innebär mindre reklam men med högre relevans, något som sannolikt välkomnas i det svenska spelreklamsklimatet.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: https://emission.ahaworld.com/http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration