Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-07 12:59:17

MenuPay AB: Meddelar partnerskap med marknadsledare inom kostnadshantering, Acubiz.

MenuPay AB (”MenuPay”) har ingått ett samarbete med stor potential med Acubiz, den dominerande marknadsledaren inom kostnadsförvaltningstjänster i Danmark. Båda företagen närmar sig framgångsrikt beslutsfattare inom inköp och finansfunktioner hos finansbolag. Partnerskapet öppnar upp en potential för MenuPay inom flera stora områden.

Automatisering av kostnadshantering är viktig för företagsanvändare. Acubiz har lett denna utveckling i Danmark och betjänar över 750 företag med fler än 150 000 användare i exakt samma företagssegment som MenuPay och arbetar med liknande kontaktpunkter inom företagen. MenuPay och Acubiz är överens om att det - med ökad kritisk massa på båda sidor inom samma område och ett antal uppenbara synergier - är rätt tidpunkt för att etablera ett närmare samarbete inom följande tre nyckelområden:

1.      Mervärde: Flera användargrupper och undersökningar har konkluderat att kostnadshantering är ett prioriterat område för MenuPay-användare. Därför kommer MenuPay att etablera en tät API-integrering mellan de två plattformarna, vilket innebär att MenuPay-användare kommer att kunna automatisera sin kostnadshantering med en mycket hög grad av enkelhet och bekvämlighet. Med några få klick direkt i MenuPay-appen kommer detta att hanteras och slutföras automatiskt. MenuPay förväntar sig att många av bolagets befintliga stora företagspartners kommer att vilja nyttja de ytterligare administrativa vinster som följer av Acubiz-integrationen och därigenom att de kommer att lägga ännu större vikt vid användningen av MenuPay-tjänsten bland sina anställda. Detta kommer att omvandlas till mer företagsanvändning av MenuPay-tjänsten, vilket är den mest värdefulla typen av transaktion i systemet. Mindre än 20 % av de anställda i MenuPays partnerföretag är för närvarande aktiva MenuPay-användare. En ökning med 10 % inom detta område, som en följd av ett större inköp från företagen, skulle leda till en ökning med 50 % av det totala transaktionsvärdet på MenuPay-tjänsten.

2.      Fler användare: Båda företagen har en hög adoptionsgrad med de större företagen. Med Acubiz Small Business och Acubiz Professional, eftersöker Acubiz även företag av mindre storlek. I syfte att addera värde i erbjudandet till mindre företag, kommer full tillgång till MenuPay-tjänsten att integreras i Acubiz-erbjudandet till de mindre företagen. Det innebär samtidigt att användningen av MenuPay-tjänsten accelereras i ett stort segment som är svårt att nå. MenuPay förväntar sig genom detta initiativ cirka
10 000 nya MenuPay-användare inom de närmaste 12 månaderna och upp till 25 000 nya användare från hundratals nya småföretagspartners under de närmaste tre åren.

3.      Internationalisering: Båda företagen har en unik möjlighet att följa sina befintliga kunder till nya platser internationellt. Denna möjlighet stärks genom ett potentiellt samarbete som, enligt styrelsens bedömning, kommer att vara lätt att utnyttja genom den kommande, täta integrationen av de två teknologiplattformarna. Kritisk massa är den viktigaste drivkraften för framgång i all internationell utrullning, särskilt när det gäller infrastruktur och marknadsplatser som MenuPay. Att arbeta med styrkan i företagsbasen är en potentiell genväg för att skapa kritisk massa på användarsidan inom nya MenuPay-områden (större städer), vilket gör MenuPay mer intressant för lokala restauranger och restaurangnätverk. Den konkreta ekonomiska potentialen är, enligt styrelsens bedömning, uppenbar och kommer att kommuniceras till marknaden när samarbetet materialiseras.

Samarbetet är beräknat att materialiseras under Q3 under innevarande år.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar

“Vårt nya partnerskap med Acubiz är något av ett “Kinder-överraskningsägg” med tre parallella värden för MenuPay. För det första tar vi emot en begäran från många av våra användare för att göra kostnadshanteringen ännu enklare, för det andra skapas en väg för att inkludera det stora och mycket attraktiva segmentet små och medelstora företag i mer än 300 000 små och medelstora företag i Danmark, vilket också motsvarar mer än 90 % av alla företag i Danmark och för det tredje kan vi realisera ett stort antal synergier internationellt.”

Lars Bertrand de Nully, grundare och VD för Acubiz, kommenterar: 

”Jag har följt MenuPay under de senaste åren och är imponerad över de framsteg Kim och hans team har gjort. Vårt företag grundades för över 20 år sedan och vi befinner oss nu i position för att accelerera verksamheten mycket mer genom att addera fler användare och ännu fler fördelar för våra befintliga klienter och deras användare. Mot denna bakgrund är jag väldigt glad över att inleda samarbete med MenuPay då jag tror att vår matchning är mycket synergistisk. Fler användare, fler fördelar för våra kunder och ett intressant partnerskap i vår gemensamma strävan efter internationell tillväxt. Vad finns det att inte gilla?”


För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://Menupay.com/

För mer information den pågående företrädesemissionen, vänligen besök: www.menupay.com/investor

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2019.


Om Acubiz (acubiz.dk): Acubiz Expense Management Service (EMS) hjälper ditt företag att minska administrationen med anknytning till företagskostnader och öka effektiviteten och produktiviteten. Lösningen effektiviserar och automatiserar de långa och kostsamma manuella procedurerna för hantering av alla typer av utgifter. Acubiz grundades år 1997 och är en tydlig marknadsledare inom sitt område med över 750 kunder och fler än 150 000 användare som drar nytta av daglig automatiserad utgiftshantering.

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuPay AB

Prenumeration