Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-11 09:32:42

ahaWorld AB: I dag är den sista dagen för teckning av aktier i den pågående nyemissionen

I dag den 11 juni är den sista dagen för teckning av aktier i den pågående nyemissionen med företräde. 

Företräde: Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) aktier

Emissionskurs: 0,65 kr per aktie

Teckningstid: 24 maj 2019 – 11 juni 2019

Emissionsgaranti: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har på förhand erhållits motsvarande cirka 76 procent av emissionsbeloppet om cirka 53,15 Mkr

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 14 juni 2019. 

Handel: Aktierna handlas på Spotlight Stock Market. 

Rapportering av utfall av nyemissionen beräknas ske omkring den 14 juni 2019. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: https://emission.ahaworld.com/http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration