Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-12 10:00:00

MedicPen AB: MedicPen framträder inför dansk ambassadpersonal

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska ”sundhedslösningar” med marknader runt om i världen.

Utrikesministeriet har valt ut ett antal verksamheter som ges möjlighet att presentera produkter och tjänster. Ambassadpersonalen är knutna till det danska Trade Council, vilken är uppdelad i sex områden. Ett av områdena är ”Sundhedsområdet”. Eventet genomförs en gång per år och syftar till att uppdatera ambassadpersonalen som arbetar inom ”sundhetsområdet” om viktiga produkter, tjänster och projekt.

MedicPen kommer att framträda och presentera Medimi@Smart och medicinhanteringssystemet som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland inom ramen för TIM-projektet. En väsentlig aspekt som kommer att lyftas fram under presentationen är att vi erbjuder en unik flexibilitet. Dels för att läkemedel förvaras separat i Medimi®Smart och dels att medicindoser kan justeras på distans. Presentationen äger rum i Odense den 12 juni.

”Det är mycket hedrande att utrikesministeriet uppmärksammat TIM-projektet och bjuder in vårt konsortium för att beskriva Medimi®Smart, Flex-systemet och vårt unika medicinhanteringssystem. Det finns ett starkt intresse för medicinhantering i Danmark och inte minst en vilja att lösa de problem som är förknippade med detta”, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk produkt klass I inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patient och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna kan packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB