Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-20 08:34:02

ahaWorld AB: ahaWorld förvärvar Wiget Group AB, företrädesemissionen genomförd

Teckningstiden för företrädesemissionen är avslutad och ahaWorld AB tillförs cirka 53,15 MSEK i samband med förvärvet av Wiget Group AB.

"Att för ett bolag med en historik som ahaWorld och i nuvarande spelbörsklimat få in 53 MSEK i externt kapital är förstås oerhört glädjande samtidigt som jag hade hoppats på ett något högre utfall. Det viktigaste och mest avgörande är att vi uppnådde vårt mål att med emissionsutfallet nu kunna gå in i sista fasen av förvärvet av Wiget Group och vi räknar med ett tillträde och konsolidering av affären i slutet av juni. Det innebär i så fall att Wiget Groups affär kommer att bidra till resultatet under hela Q3 och framåt.

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga som har gått med i emissionen och givit oss det förtroende som det innebär att nu med full kraft leverera i bolagets gemensamma affär. Som vi tidigare har rapporterat fortsätter den gynnsamma utvecklingen av Wiget Group som månatligen levererar över förväntan avseende antal nya deponerande kunder, NDC, i prestationsaffären. Antal deponerande kunder är liksom spelarvärden avgörande för att bygga databasen för intäktsdelning.

ahaWorlds ursprungsaffär löper enligt plan med målsättningen att leverera lönsamhet i Q3” säger ahaWorlds vd Erik Ahlberg.

Utfall i företrädesemissionen
Sammanlagt tecknades 81 771 735 aktier, motsvarande ca 76 procent av det totala erbjudandet i företrädesemissionen. 23 175 420 aktier, motsvarande ca 21,7 procent av det totala erbjudandet, tecknades med stöd av teckningsrätter. 5 355 825 aktier, motsvarande ca 5 procent av det totala erbjudandet tecknades utan stöd av teckningsrätter. 53 240 490 aktier, motsvarande ca 49,7 procent av det totala erbjudandet, tecknades av garanterna i emissionen. Sammanlagt tillförs bolaget ca 53,15 MSEK före emissionskostnader om ca 8,5 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 8 994 890,85 SEK och kommer att uppgå till 13 750 422,23 SEK. Totala antalet aktier och röster i bolaget kommer efter genomförd emission uppgå till 124 551 809 st. Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos bolagsverket. Vision Invest AB har i emissionen tecknat för 5 MSEK och kommer att ha en ägarandel om ca 7 %. Barego Holdings AB har i emissionen tecknat för 1 MSEK och kommer att ha en ägarandel om ca 4 %. Intelligento AB har inte tecknat i emissionen och kommer att ha en ägarandel om ca 4 %. Formue Nord AS har i emissionen tecknat för 6,6 MSEK och kommer att ha en ägarandel om ca 7 %. Arne Grundström har i emissionen tecknat för 6,5 MSEK och kommer att ha en ägarandel om ca 7 %. I samband med förvärvet av Wiget Group AB kommer Cronus Holding AB att ha en ägarandel på ca 10 %.

Förvärv av Wiget Group
I samband med förvärvet av Wiget Group kommer 16 153 846 aktier i ahaWorld, som del av betalning av den initiala köpeskillingen, emitteras till säljarna. Detta innebär att antalet aktier ökar till maximalt 140 705 655 och aktiekapitalet till maximalt 15 527 345,29 SEK.

Handel med BTA och leverans av nya aktier
Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Spotlight Stockmarket till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring under vecka 27. Omvandling av betalda tecknade aktier till aktier beräknas ske under vecka 28. De nyemitterade aktierna kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stockmarket.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till ahaWorld i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Advokatfirman Delphi KB har agerat legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission har agerat emissionsinstitut.

Denna information är insiderinformation som ahaWorld AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration